MEERJARIG ONDERHOUD

transVORM is een zelfstandig onderdeel van de VORM Bedrijven waar we op duurzame wijze omgevingen creëren waarin mensen zich prettig blijven voelen.

Meerjarig Onderhoud

"In het bestaande zit de echte waarde” is het motto van transVORM, waar iedereen meewerkt om bestaand vastgoed levend te houden of nieuw leven in te blazen. transVORM is een zelfstandig onderdeel van de VORM Bedrijven waar we op duurzame wijze omgevingen creëren waarin mensen zich prettig blijven voelen.

Dit doen wij door transformatie, revitalisatie, onderhoud en alle combinaties daartussen. Of het nu gaat om een kantoorpand, een zorgcomplex, een woongebouw of woningen, ons streven is dat de uiteindelijke gebruiker tevreden is. Want als dat zo is, dan is onze opdrachtgever dat ook.

Snel inspelen op veranderingen
Het nieuwe werken, de flexibele arbeidsmarkt en digitalisering zorgen ervoor dat mensen steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk gaan werken. De vraag naar kantoorruimte zal de komende jaren daarom steeds verder afnemen. Daar tegenover staat dat de vraag naar bedrijfsverzamelgebouwen, flexkantoren, seniorenwoningen en starterswoningen de komende jaren juist toeneemt. Wij willen de gebruikers en bewoners bij het nieuwe werken en in deze nieuwe tijd graag ontzorgen zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn en zorgeloos kunnen werken en wonen. Wij zorgen met de transformatie en revitalisatie van bestaand vastgoed voor een optimale match tussen vraag en aanbod, en beperken daarmee de leegstand van gebouwen tot een minimum. De nieuwe invulling van een gebouw maken we dusdanig flexibel dat de functie snel inspeelt op een opnieuw veranderende vraag in de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat we het optimale uit het gebouw blijven halen.

Actief sturen op onderhoud
We zien dat met name corporaties meer en meer teruggaan naar hun kerntaken en onderhoud uitbesteden. Dan is het fijn als je bij de nieuwbouw van je woningen meteen de meerjarenonderhoudsplanning hebt, zodat je als vastgoedeigenaar weet waar je de komende 20 of zelfs 30 jaar aan toe bent. Ditzelfde geldt voor beleggers en een onderhoudsproduct voor particulieren is in de maak. We blijven namelijk continu leren en ontwikkelen zodat we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk ontzorgen en waarde toevoegen voor de eindgebruiker.