Over ons

Het is onze passie en ambitie om het succes van onze opdrachtgevers mede met ons vastgoed te ontwikkelen en bouwen.

Lean & BIM

LEAN
Sinds enige tijd is LEAN niet meer weg te denken uit de bedrijfscultuur bij VORM.

LEAN is een techniek waarmee VORM en haar partijen in het ontwerp- en bouwproces (klant)waarde en verspilling zien, flow in processen creëren en continu streven naar perfectie. Om LEAN goed te laten slagen, is BIM een prima ondersteuning. BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of de constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. Architect, installatie-adviseur, constructeur en andere betrokken partijen maken tevens gebruik van dit bestand.
Door met een LEAN planning te werken wordt in een vroeg stadium duidelijk waar mogelijke knelpunten in de uitvoering liggen. Betrokken partijen maken samen een planning waardoor commitment met de uitvoering ontstaat.

BIM

Een Bouwwerkinformatiemodel, van de Engelstalige term Building Information Model, ofwel BIM is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van een wand in dergelijke model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van raamkozijn en zelfs het raamkozijn. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte en verloop van leidingwerk.

De afdelingen binnen ingenieursbureaus die gespecialiseerd waren in het bouwen van schaalmodellen zijn in de loop van tijd verdwenen; de behoefte om het signaleren van fouten en het nemen van cruciale beslissingen zo veel mogelijk naar de eerste fasen van een project te halen is blijven bestaan. Om faalkosten - kosten door verkeerde beslissingen of bouwfouten - te reduceren is een zo compleet mogelijke in- en overzicht van de te bouwen constructie nodig. BIM voorziet in die behoefte.