Over ons

Het is onze passie en ambitie om het succes van onze opdrachtgevers mede met ons vastgoed te ontwikkelen en bouwen.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder is een certificatienorm die laat zien dat VORM een managementsysteem hanteert op het gebied van MVO. Met deze certificatienorm wil VORM ondernemen concreet, objectief en aantoonbaar maken.

Als bouwer, ontwikkelaar en belegger zijn wij zeer betrokken bij de gebouwde omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daardoor een vast onderdeel geworden binnen de bedrijfsvoering. Duurzaamheid staat centraal waarbij de MVO prestatieladder als handvat wordt gebruikt.  

De kernonderwerpen zijn:

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Milieu
 • Eerlijk zaken doen
 • Consumentenaangelegenheden
 • Betrokken bij en ontwikkeling van de gemeenschap


Als een van de eersten in haar branche certificeerde VORM zich op niveau 3 van de MVO Prestatieladder.

Centraal in ons MVO beleid staan een goede dialoog met onze stakeholders (belanghebbenden) en het streven naar continue verbetering met steeds weer nieuwe duurzaamheid ambities.

 Werken volgens de MVO Prestatieladder

Vanaf 2011 heeft VORM met de MVO Prestatieladder, de certificeerbare standaard voor MVO, haar MVO beleid en initiatieven verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Met de invoer van de MVO Prestatieladder, als onderdeel van ons kwaliteit management systeem (ISO 9001:2008), beogen wij duurzaam ondernemen structureel te blijven verankeren in onze bedrijfsvoering. De ladder kent zowel systeem eisen als een MVO inhoudelijke structuur. Voor wat betreft de MVO inhoud, heeft VORM deze additioneel getoetst aan de verwachtingen van de internationale ISO 26000 richtlijn voor MVO. De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus, waarvan Niveau 5 het hoogste is. KIWA voerde bij VORM de audit uit en bezegelde deze met een certificaat voor Niveau 3.

 

Onze stakeholders centraal 

VORM hecht bijzonder veel waarde aan goed contact met haar stakeholders. Klanten, medewerkers, leveranciers en onderaannemers, maatschappelijke organisaties, overheden, omwonenden en andere partijen zijn allen belanghebbenden bij de beslissingen en activiteiten van onze onderneming.

In een continue dialoog met deze partijen worden onze MVO ambities en doelen gevormd, vastgelegd in een actieplan. VORM legt periodiek verantwoording af aan haar stakeholders met betrekking tot de relevante MVO thema’s. Dit doen we middels ons jaarverslag, deze MVO Factsheet en communicatie via onze website, waar de laatste MVO ontwikkelingen gepubliceerd worden. Daarnaast krijgen stakeholders die zelf aangeven hieraan behoefte te hebben een persoonlijke terugkoppeling, inclusief een kort verslag van het gevoerde gesprek.

Uit de recent uitgevoerde stakeholder dialoog ronde kwamen de volgende verwachtingen richting VORM naar voren:

 • Het delen van kennis en stimuleren van innovatie op het gebied van duurzaamheid;
 • Het ontwikkelen van nieuwe duurzaamheid concepten;
 • Het bieden van transparantie;
 • Het verantwoord omgaan met energie, grondstoffen, en afvalstromen;
 • Het vormgeven van maatschappelijke betrokkenheid in samenwerkingsverbanden.


Focus op vijf MVO zwaartepunten

VORM heeft haar MVO beleid georganiseerd rond vijf zwaartepunten. De keuze van deze zwaartepunten en de invulling ervan is afgestemd op de verwachtingen van onze stakeholders.

 • Duurzaamheid in onze activiteiten en invloedsfeer
 • Welzijn en ontwikkeling van onze medewerkers
 • Integriteit in onze business
 • Onze impact op het milieu en de leefomgeving
 • Betrokken bij de lokale gemeenschap & bedrijvigheid