Over ons

Het is onze passie en ambitie om het succes van onze opdrachtgevers mede met ons vastgoed te ontwikkelen en bouwen.

Beter bouwen doe je samen

"Beter Bouwen Doe Je Samen" is een lerend platform om slimmer, beter en efficienter te bouwen. Gebaseerd op het LEAN principe, de maximale waarde voor de klant met zo min mogelijk verspillingen.

De hoofddoelen zijn:

- Veiligheid
- Kwaliteit
- Duurzaamheid

Deze zijn verdeeld in subdoelen:

 • Reductie van faalkosten;
  We brengen de faalkosten in beeld, sporen de oorzaken hiervan op en dringen deze onnodige kosten terug.
     
 • Verhogen van de klanttevredenheid;
  We verhogen de beoordeling binnen de verwachtingen en wensen van de klant.
   
 • Verhogen van de medewerkertevredenheid;
  In beeld brengen wat de verbeterpunten zijn om op die manier de tevredenheid bij de medewerkers te verhogen.
   
 • De afvalvrije bouwplaats;
  Kwantificeren van het ontstaan, voorkomen en verwerken van afval met als doel een afvalvrije bouwplaats in 2015.
   
 • Het verlagen van de Injury Factor;
  IF staat voor Injury Factor wat staat voor het aantal ongevallen met verzuim te relateren aan het aantal gewerkte uren. Door bewustwording te creëren die van belang zijn tijdens het bouwproces verlagen we de IF.
   
 • Reductie van de CO2 uitstoot;
  Het realiseren van een reductie op de CO2 uitstoot van 30% in 2015 ten opzichte van het basisjaar in 2010.
   
 • Optimaliseren van de logistiek.
  Optimaliseren van de logistiek op de bouwplaats door het analyseren van vervoersbewegingen en deze zo veel mogelijk te verminderen.

 Voor meer informatie kunt u naar de website Beter bouwen doe je samen.