Over ons

Het is onze passie en ambitie om het succes van onze opdrachtgevers mede met ons vastgoed te ontwikkelen en bouwen.

CO2 Prestatieladder

In 2011 startte VORM met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2 emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt VORM de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2 emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Samen geven de activiteiten VORM de mogelijkheid het milieubeleid aan te scherpen, reductiedoelstellingen te bepalen, externe communicatie aan te vullen en zich in de bouwsector als voorloper op het gebied van duurzaamheid te onderscheiden. VORM behaalde een certificaat op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

CO2 Prestatieladder Download Bekijk
MVO Prestatieladder Download Bekijk
Communicatieplan 3. C.1 Download Bekijk
"Beter bouwen doe je samen" 3. D.1 Bekijk Bekijk
CO2 Reductiebeleid Download Bekijk
Deelname initiatief reductie CO2 Download Bekijk
Emissie inventaris 3.A.1. VORM Holding Download Bekijk