RENOVATIE & TRANSFORMATIE

We kennen als geen ander het belang van een representatief uiterlijk en een positieve uitstraling van winkelstraten en winkelcentra.

Renovatie & Transformatie

Als ontwikkelaar en eigenaar van diverse winkelcentra zijn wij bekend met de belangen van huurders, winkeliers en andere gebruikers. We kennen als geen ander het belang van een representatief uiterlijk en een positieve uitstraling van winkelstraten en winkelcentra. Bij winkelcentra die vanuit een achterstandsituatie opereren is het niet alleen noodzakelijk om te renoveren, maar ook om te revitaliseren. Die filosofie hanteren wij overigens niet alleen bij winkelcentra, maar ook bij andere objecten die voor het publiek toegankelijk zijn of woningen.

VORM is partner van het Nationaal Renovatie Platform. Het NRP stimuleert het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Deze maatschappelijke doelstelling wordt sectorbreed gesteund door 45 partners van verschillende soorten private ondernemingen: woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, adviseurs, architecten, banken, beleggers, een energiebedrijf en een advocatenkantoor. Het NRP organiseert activiteiten op gebied van kennisbevordering, uitwisseling van ervaringen en verbeteren van de randvoorwaarden voor renovatie en transformatie. In werkgroepen wordt aandacht besteed aan o.a. nieuwe verdienmodellen, flexibilisering en het opzetten van een leergang. Voor de beste voorbeelden in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie reikt het NRP jaarlijks een prijs uit: de Gulden Feniks.