Locatie

VerdeVista Meerburg ligt in Zoeterwoude-Rijndijk, een levendig dorp gelegen aan de Oude Rijn nabij Leiden, Leiderdorp en behoort bij de gemeente Zoeterwoude. Gemeente Zoeterwoude heeft een prachtig landschap met oer-Hollandse karakteristieken en veel groen. De lange kavels, vele sloten, molens, dijken en watergangen horen bij Zoeterwoude. Het zijn herkenbare landschappen die in de afgelopen eeuwen ontstaan zijn uit de wisselwerking tussen mens en natuur.

 

VerdeVista Meerburg is in Zoeterwoude een nieuw te ontwikkelen gebied waar wonen, winkelen, werken en sporten samenkomen. VerdeVista Meerburg maakt onderdeel uit van het project W4, het plan voor de verbreding en verdiepte ligging van de A4 en de gebiedsontwikkeling daaromheen. Langs de A4 hebben de drie omringende gemeenten wijken ontwikkeld. De wijk Roomburg in Leiden en ’t Heerlijk Recht in Leiderdorp zijn inmiddels gereed, de wijk VerdeVista Meerburg wordt nu gebouwd. Met de gebiedsontwikkeling is vooral rekening gehouden met het behoud van het landschappelijk karakter en met name ook met de ligging ten opzichte van de A4. Ondanks het feit dat de A4 dichtbij ligt, is er door de nieuwe gebiedsontwikkeling weinig van te merken.