Header Bold op Overhoeks

See below translation English

 

Woningtypen en alle extra’s
BOLD is een weergaloze woonplek van internationale allure, voorzien van alle moderne gemakken, luxe en technisch comfort. Een plek om trots op te zijn. Een plek voor innovatieve, ondernemende mensen die thuis tot rust willen komen met de buzz van de stad aan hun voeten. Ongestoord genieten op hoogte van het Amsterdamse leven beneden in de wetenschap dat de prachtige hightech buitengevel u intussen op duurzame wijze van energie voorziet.


Alle extra’s op een rij:
• Wonen op hoogte, met spectaculair uitzicht over de stad
• Parkeren direct onder het gebouw met optioneel eigen laadpalen
• Praktische extra bergruimtes onderin het gebouw
• Gym / sportschool (algemene voorziening)
• Sauna (algemene voorziening)
• Bioscoop / multifunctionele feestruimte (algemene voorziening)
• Gastenverblijven (algemene voorziening)
• Wijnkelders
• Commerciële ruimtes in de plint van het gebouw
• Stedelijke vide met lichtkap aan parkzijde, waarin een wand begroeid is met groen
• Wonen aan het toekomstige Schegpark en het Buiksloterkanaal
• Eigen afgesloten fietsenstalling


Voorzien van de laatste technische snufjes en domotica zoals:
• Besturing toegangsdeuren, verlichting, gordijnen en sunscreens (optioneel)
• Programmeren van lichtsferen en scenes
• Automatische deursloten in algemene ruimten
• Luxe videofoon
• Maximale klimaatbeleving door vloerverwarming en –koeling, en geen ruimte belemmering
van radiatoren.
• Zonnepanelen individueel gekoppeld per woning
• Optimale benutting van stroom
• Glasvezel internetaansluiting, gebruiksklaar bij sleuteloverdracht
• Laadpalen voor elektrische auto’s in de parkeergarage
• Handige pakketservice via het Bringme-systeem
• Bewegingsmelders gekoppeld aan verlichting in berging / techniek ruimte, garderobe en toilet.
• Powerwindow in verschillende raampartijen van het gebouw; met zonnenenergie, opgewekt
door de ramen, uw telefoon of tablet opladen.


+James
+James is een initiatief van The James Company en onderdeel van MVGM, beoogde VvE beheerder van BOLD. Thuis is voor iedereen anders; iedereen is uniek en heeft eigen woonwensen en verhuismotieven. Ons leven is vaak druk en de dagen zijn volgepland. Dan is het fijn om thuis te zijn, een plek om te wonen, werken en te ontspannen. Een plek om tot rust te komen. +James is een online platform waarop diensten in en rondom de woning worden aangeboden, zodat er meer tijd overblijft voor de leuke dingen in het leven.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Types of apartments and all the extras
BOLD is an unparalleled residential building with international allure, a place of luxury equipped with every modern convenience and technical comfort.  It’s a place to be proud of, a place for enterprising, innovative people who want to come home to peace and quiet, and yet have the energetic buzz of the city right at their feet. It’s for people who want to enjoy the life of Amsterdam from above, undisturbed and in the knowledge that, day in, day out, the beautiful high-tech facade is providing their home with sustainable energy.

All the extras at a glance
• High-rise living, with a spectacular view over the city
• Parking directly under the building, with a private charging point (optional)
• Practical extra storage areas located under the building
• Gym/fitness area (shared amenity)
• Sauna (shared amenity)
• Cinema/multi-functional party room (shared amenity)
• Guest rooms (shared amenity)
• Wine cellars
• Commercial spaces on the ground floor of the building
• Urban mezzanine with a living wall and a sky light on the park side
• Living next to the future Scheg Park and the Buiksloter canal
• Private enclosed bike storage area


Equipped with the latest technical gadgets and home automation
• Remote control of access doors, lighting, curtains and sunscreens (optional)
• Programmable mood lighting and light scenes
• Automatic door locks in the shared spaces
• Top quality video intercom system
• Optimum indoor climate control thanks to the underfloor heating and cooling system (no space-wasting radiators)
• Solar panels individually connected to each apartment
• Optimum use of electricity
• Fibre-optic internet connection ready for use at handover
• Charge points for electric cars in the car park
• Handy parcel delivery facilities (Bringme)
• Motion detectors for the lights in the storage area/technical room, cloakroom and toilets
• Electricity-generating ‘Powerwindow’ in various sets of windows in the building; charge your smartphone or tablet using the power of the sun

+James
+James exclusive home services is an initiative of MVGM, the likely Apartment Owners Association manager for the BOLD tower block. Everyone experiences ‘home’ differently; everyone is unique and has his or her own housing needs and reasons for moving. We often lead very busy lives and our days are planned out to the last detail.  So, it’s nice to come home to the place where you can live, work and relax, to the place where you can regain your balance. +James is an online platform offering services in and around the home so that you have more time to enjoy the good things life has to offer.

 

technische snufjes