Coronavirus (COVID-19) maatregelen

Hoe VORM op haar bouwplaatsen omgaat met het Coronavirus

We vragen iedereen, die een bezoek brengt aan één van onze bouwplaatsen of werkzaamheden verricht voor VORM, onderstaande maatregelen na te leven. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat onze medewerkers en (medewerkers van onze) bouwpartners gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en (verdere) vertragingen op onze bouwprojecten worden voorkomen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze projecten succesvol, en met oog voor de gezondheid van onze medewerkers, tot stand kunnen brengen. Met het naleven van de maatregelen hebben wij er alle vertrouwen in dat dit lukt.

Maatregelen voor bouwplaatsen van VORM

Wat betekenen de maatregelen voor het bouwplaatspersoneel?

 • Het aantal personen dat in één ruimte (binnen) aanwezig mag zijn, met in acht neming van de 1,5 meter maatregel, is beperkt
 • Evenementen zoals een kijkmiddag, voorschouw of opleveringen (op de bouwplaats) kunnen enkel plaatsvinden wanneer aan strikte voorwaarden wordt voldaan.
 • Reis je met twee of meer personen uit een ander huishouden in de auto, stem dan met elkaar af hoe je dit doet zodat iedereen veilig en gezond mogelijk weer thuis komt. Dat kan, omdat je bijvoorbeeld van elkaar weet of je getest, gevaccineerd of hersteld bent, maar ook eerdere maatregelen zoals mondkapjes of schermen kunnen er natuurlijk aan bijdragen.
 • Vermijd het gebruik van de personenlift of ga alleen (maximaal 2 mensen: houd altijd 1,5 meter afstand); draag altijd een mondkapje, ook bij gebruik van de lift door één persoon.
 • Leveranciers worden gevraagd onze bouwkeet niet te betreden en leveringen buiten af te handelen. Het digitaal aftekenen van digitale pakbonnen heeft onze voorkeur.
  • Papieren pakbonnen kunnen buiten in de hiervoor bestemde bakjes worden ingeleverd en – na het aftekenen door een VORM-medewerker – uit dezelfde bak weer worden meegenomen. Zo verminderen we fysiek contact tussen leveranciers en onze medewerkers.

 

 • Stafbezetting op onze bouwplaatsen worden daar waar mogelijk opgesplitst in twee teams die nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwplaats.
 • De bouwplaatsen worden daar waar mogelijk voorzien van een ‘coronawacht’ (beveiligers) die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd; dit om de gezondheid van de aanwezigen op de bouwplaats te waarborgen.
 • Houd je aan de genomen hygiëne-maatregelen en wijs elkaar hierop:
  • Was je handen regelmatig met zeep, bij voorkeur ieder uur.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Gebruik je papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg en was je handen.
  • Schud geen handen.
  • Raak zo min mogelijk jouw mond, neus of ogen aan.
 • Maak geen gebruik van elkaars gereedschappen.
 • Vermijd groepvorming, beperk contact met anderen en houdt afstand: minimaal 1,5 meter tot elkaar.

 

 • Tijdens de schaft/pauzes dient voldoende afstand te worden bewaard tot elkaar (één stoel en/of persoon per tafel).
 • Indien dit niet mogelijk is kan men gebruik maken van andere ruimtes, zoals vergaderruimtes, buiten op de bouwplaats, in auto of in de woningen (die vervolgens na de schaft worden schoongemaakt). Waar nodig en mogelijk wordt extra schaftruimte gecreëerd.
 • Pauzes van productiemedewerkers vinden plaats in shifts, zodat men niet dicht op elkaar staat/zit.
 • Medewerkers vermijden dat zij elkaar op minder dan 1,5 meter passeren. Passeren gebeurt altijd ruggelings.
 • Er kan je gevraagd worden, in verband met werktijdspreiding, om de werkzaamheden eerder/later te beginnen/eindigen, om grote groepen bij elkaar te voorkomen bij de start/einde van de werkdag.

 

 • De bouwplaats is indien mogelijk voorzien van extra urinoirs en wasbakken. Bestaande toiletblokken blijven in gebruik, maar slechts door één persoon tegelijk.
 • Medewerkers dragen, naast de verplichte PBM’s, (waar dit veilig mogelijk is) ook (wegwerp)handschoenen.
 • Medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis! Uitvoerders controleren hierop. Meld dit altijd bij de uitvoering of leidinggevende van het bedrijf waar je voor werkt.
  • Ook medewerkers waarvan één gezinslid koorts heeft blijven thuis.
 • Laat je testen! Heb je klachten, laat je dan via de GGD of via de coronateststraat van VORM, waarbij je binnen 24 uur de uitslag ontvangt, testen. Een afspraak in plannen kan via deze website. 
 • Schoonmakers houden de sanitairvoorzieningen, schaftruimte en kleedruimte dagelijks extra schoon op de bouwplaatsen, denk hierbij aan ook aan deurknoppen, knoppen koffiezetautomaten, het tourniquet, et cetera.

 

 • In de afgesloten ruimten wordt gezorgd voor een goede ventilatie
 • Als men zich niet aan de maatregelen houdt, dan heeft de bouwplaatsleiding de bevoegdheid om de medewerkers per direct van de bouwplaats te verwijderen en de toegang te ontzeggen.
 • Werkzaamheden die door regelgeving of om technische redenen door twee (en maximaal drie) medewerkers uitgevoerd moeten worden, waarbij de afstand minder dan 1,5 meter is, zijn enkel toegestaan voor medewerkers die altijd al met elkaar samenwerken (om wisselende contacten te vermijden).
 • Werknemers halen enkel voor zichzelf koffie/drinken en gooien zelf hun papieren bekers en afval weg.
 • Meld afwijkingen op bovengenoemde maatregelen direct bij de bouwplaatsleiding.

 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande maatregelen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen VORM of stuur ons een e-mail. Wij blijven iedereen ook in deze onzekere tijden graag van dienst.