Header_Coronavirus_Maatregelen bouwplaats2

Coronavirus (COVID-19) maatregelen 

Hoe VORM op haar bouwplaatsen omgaat met het Coronavirus 


Enkele weken geleden beseften we met zijn allen niet dat het Coronavirus ons zo in de greep zou krijgen. Het is verontrustend om te zien hoe snel alles om ons heen verandert en de wereld aan het vechten is tegen het verder verspreiden van het virus.

Ook onze bouwpartners ondervinden wellicht de gevolgen van de Covid-19 (Corona) ontwikkelingen. VORM heeft inmiddels heel wat maatregelen getroffen. Zo wordt, naast heel veel praktische zaken die geregeld zijn, nu bijvoorbeeld de bezetting op de projecten gesplitst in twee teams en worden er noodteams samengesteld. Alles om het voor iedereen werkbaar te houden, gezond te blijven en vertragingen te voorkomen.

We vragen aandacht voor onderstaande maatregelen die inmiddels getroffen zijn. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het project succesvol, en met oog voor de gezondheid van onze medewerkers, tot stand kunnen brengen. Wij hebben er vertrouwen in.

 

** 28 april 2020 **

Onderstaande coronamaatregelen zijn door ons kabinet verlengd tot 19 mei 2020. Bekijk ook het bericht 'Hoe VORM omgaat met het Coronavirus 2.0'.


**23 maart 2020**

Aangescherpte maatregelen van het kabinet

Het kabinet nam op 23 maart 2020 nieuwe maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus. VORM vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op.

De werkzaamheden op onze bouwplaatsen gaan onverminderd door, echter wel met inachtneming van strenge maatregelen. Onderstaande maatregelen worden kenbaar gemaakt en gehandhaafd op de bouwplaatsen van VORM. Wij verzoeken iedereen die werkzaamheden uitvoert namens of voor VORM deze maatregelen na te leven. VORM gaat hier streng op toezien. Instructies en aanwijzingen van bouwplaatsleiding en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Wat betekenen de maatregelen van VORM voor het bouwplaatspersoneel?

 1. Stafbezetting op onze bouwplaatsen worden daar waar mogelijk opgesplitst in twee teams die nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwplaats.
 2. De bouwplaatsen worden daar waar mogelijk voorzien van een ‘coronawacht’ (beveiligers) die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd; dit om de gezondheid van de aanwezigen op de bouwplaats te waarborgen.
 3. Houd je aan de genomen hygiëne-maatregelen en wijs elkaar hierop:
  • Was je handen regelmatig met zeep, bij voorkeur ieder uur.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Gebruik je papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg en was je handen.
  • Schud geen handen.
  • Raak zo min mogelijk jouw mond, neus of ogen aan.
 4. Maak geen gebruik van elkaars gereedschappen.
 5. Vermijd groepvorming, beperk contact met anderen en houdt afstand: minimaal 1,5 meter tot elkaar.
 6. Tijdens de schaft/pauzes dient voldoende afstand te worden bewaard tot elkaar (één stoel/persoon per tafel). Indien dit niet mogelijk is kan men gebruik maken van andere ruimtes, zoals vergaderruimtes, buiten op de bouwplaats, in auto of in de woningen (die vervolgens na de schaft worden schoongemaakt). Waar nodig en mogelijk wordt extra schaftruimte gecreëerd.
 7. Pauzes van productiemedewerkers vinden plaats in shifts, zodat men niet dicht op elkaar staat/zit.
 8. Medewerkers moeten vermijden dat zij elkaar op minder dan 1,5 meter passeren. Hiervoor worden logistieke en/of praktische maatregelen getroffen (o.a. passeerscherm/helmen met gelaatsmaskers). Passeren gebeurt altijd ruggelings.
 9. Er kan je gevraagd worden, in verband met werktijdspreiding, om de werkzaamheden eerder/later te beginnen/eindigen, om grote groepen bij elkaar te voorkomen bij de start/einde van de werkdag.
 10. De bouwplaats wordt indien mogelijk voorzien van extra urinoirs en wasbakken. Bestaande toiletblokken blijven in gebruik, maar slechts door één persoon tegelijk.
 11. Medewerkers dragen, naast de verplichte PBM’s, (waar veilig mogelijk) ook (wegwerp)handschoenen.
 12. Vermijd het gebruik van de personenlift of ga alleen (maximaal 2 mensen: houd 1,5 meter afstand).
 13. Medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis! Uitvoerders controleren hierop. Meld dit altijd bij de uitvoering of leidinggevende van het bedrijf waar je voor werkt. Ook medewerkers waarvan één gezinslid koorts heeft blijven thuis.
 14. VORM medewerkers reizen alleen in een auto naar de bouwplaats. Met twee personen reizen is enkel mogelijk indien er een plasticscherm geplaatst wordt tussen de voorstoel en de passagiersstoel, waarmee maximaal twee personen (één chauffeur en één bijrijder) van elkaar gescheiden worden.
 15. VORM stimuleert dat onderaannemers met maximaal twee man per auto reizen richting de bouwplaats; men dient zich te houden aan het overheidsbesluit en een afstand tot bewaren van minimaal 1,5 meter. Dit is in je eigen belang, het belang van de gezondheid van onze medewerkers en de voortgang van onze projecten.
 16. Schoonmakers houden de sanitair voorzieningen, schaftruimte en kleedruimte dagelijks extra schoon op de bouwplaatsen, denk hierbij aan ook aan deurknoppen, knoppen koffiezetautomaten, het tourniquet, et cetera.
 17. Bij diverse bouwplaatsen wordt bij de ingang van toiletvoorzieningen, in de schaftkeet, de keet waar de staf zit en op cruciale punten van het project, camera’s opgehangen die worden gemonitord. Het doel is om iedereen zich aan de regels te laten houden, knelpunten snel te signaleren en medewerkers die zich niet aan de regels houden hierop te wijzen. Deze maatregel dient om de veiligheid van alle aanwezigen op de bouwplaats te vergroten.
 18. Als men zich niet aan de maatregelen houdt, dan heeft de bouwplaatsleiding de bevoegdheid om de medewerkers per direct van de bouwplaats te verwijderen en de toegang te ontzeggen.
 19. Werkzaamheden die door regelgeving of om technische redenen door twee (en maximaal drie) medewerkers uitgevoerd moeten worden, waarbij de afstand minder dan 1,5 meter is, zijn enkel toegestaan voor medewerkers die altijd al met elkaar samenwerken (om wisselende contacten te vermijden).
 20. Werknemers halen enkel voor zichzelf koffie/drinken en gooien zelf hun papieren bekers en afval weg.
 21. Meld afwijkingen op bovengenoemde maatregelen direct bij de bouwplaatsleiding.

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande maatregelen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen VORM of stuur ons een e-mail. Wij blijven iedereen ook in deze onzekere tijden graag van dienst.

Tips