De Rietkraag nieuw

Verkoopproces De Rietkraag

Op donderdag 19 september 2019 starten we met de Pre-Sale van de woningen in De Rietkraag. Vlak voor de Pre-Sale zullen wij je uitgebreid informeren over de Pre-Sale periode en ontvang je uitgebreide informatie over het project en de woningen.

 Tijdens de Pre-Sale heb je drie verschillende mogelijkheden:

  • Je kunt je ‘gewoon’ inschrijven voor één van onze woningen
  • Je kunt je inschrijven als voorrangskandidaat
  • Je kunt één van onze woningen reserveren

Voor de tweede en derde mogelijkheid (voorrang bij toewijzing en het reserveren van een woning), benader je onze partner VORM Sales & Finance. Bij VORM Sales & Finance zijn Daniëlle Schuller, Miriam Dallo en Aletta Giethoorn je contactpersonen. Je kunt hen bereiken via tel.nr. 0186-618777.

Voorrangskandidaat worden of reserveren – het Kennismakingsgesprek
Tijdens de Pre-Sale kun je een afspraak maken met VORM Sales & Finance voor een kennismakingsgesprek. Aan het einde van dit gesprek kunnen er 3 uitkomsten zijn:

  • Je kunt of wilt niet verder met de woning omdat je óf de maandlasten te hoog vindt óf omdat je de benodigde hypotheek voorzienbaar niet kunt krijgen/niet vastgesteld kan worden of je de benodigde hypotheek kunt krijgen
  • Je kunt je opgeven als voorrangskandidaat
  • Je kunt één van de woningen van je keuze reserveren door middel van een reserveringsovereenkomst, uiteraard alleen maar als deze woning op dat moment nog niet gereserveerd is door een eerdere kandidaat

Het is niet mogelijk vóór het gesprek met VORM Sales & Finance te reserveren. Heb je de gedachte óm te reserveren, is het dus zaak zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan met VORM Sales & Finance. Het is sowieso verstandig om vóór het gesprek (wij vragen dat ook op ons inschrijfformulier) álle woningen in ons project aan te geven waarin je geïnteresseerd bent.

Hieronder leggen wij de tweede en derde mogelijkheid verder uit.

Voorrang bij Toewijzing
Wij maken het voor onze kopers mogelijk om voorrang bij de toewijzing te krijgen. Als je één iemand voorrang geeft, betekent dit veelal dat je iemand anders iets ontzegt. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met onze voorrangskopers. Die kopers willen wij vooraf kennen, dat doen we altijd persoonlijk, aan tafel met een kennismakingsgesprek op het kantoor van VORM Sales & Finance.

Persoonlijke woonwensen en motivatie komen aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier krijg je tijdens dit kennismakingsgesprek ook te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten jij en wij of een hypotheek haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jíj dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is.

Je koopt één van onze huizen tijdens de Pre-Sale
De toewijzing van huizen in een nieuwbouwproject voelt vaak aan als een loterij. Pas na lang wachten weet je of je het huis van jouw keus ook daadwerkelijk ‘krijgt’. Het kopen van een woning, het vervullen van een woonbehoefte, het is een bijzonder grote stap in een mensenleven. Eigenlijk kun je spreken over een nieuwe toekomst. Wij willen dat ‘loterij-gevoel’ bij je weghalen want wij weten hoe belangrijk je toekomst voor je is. Uiteraard is het verkrijgen van voorrang hier al een grote stap in, maar bij Het Eiland van Spijk gaan we nog één stap verder – indien jij dat wenst uiteraard. Wij stellen je in staat de woning van jouw keus al tijdens de Pre Sale te kopen door middel van de reserveringsovereenkomst.

De reserveringsovereenkomst
Omdat de benodigde contractstukken om tot een echte Koop- en Aanneemovereenkomst te komen tijdens de Pre Sale nog ontbreken, teken je onze Reserveringsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft dezelfde kracht als een Koop- en Aanneemovereenkomst: je zúlt eigenaar van het huis van je keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, jij bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch onmogelijk. Daarom vragen wij in dit geval om een borg. Die borg bedraagt € 3.500,-. Dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons.

De borg
Waarom vragen wij jou om een borg? Wij halen de woning per direct van de markt en er kunnen zich dus geen andere kandidaten meer voor deze woning melden. Stel dus dat wij een Reserveringsovereenkomst zonder borg of met een veel lágere borg zouden aanbieden en iemand ziet ‘gemakkelijk’ van de Reservering af na toewijzing, dan zijn wij genoodzaakt compleet opnieuw met de werving te beginnen. Dit kost geld en schaadt uiteraard de voortgang van het proces voor álle kopers. De borg ontvang je uiteraard terug op het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt.

De tijdslijn
Wij houden je uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte tijdens de Pre-Sale. Zijn alle woningen van je voorkeur al gereserveerd, dan mag je hierover een bericht verwachten van VORM Sales & Finance. VORM Sales & Finance zal er alles aan doen zo spoedig mogelijk met je in gesprek te gaan, uiteraard wordt er hierbij ook mogelijk een beroep gedaan op jouw flexibiliteit. Als er meer kopers dan woningen zijn, kunnen teleurstellingen uiteraard niet voorkomen worden. Hiervoor vragen wij je begrip.

Het Toewijzingsmoment
Als de Pre-Sale voorbij is, volgt het Toewijzingsmoment. Dit Toewijzingsmoment is na de officiële start verkoop. De definitieve datum van de start verkoop is nog niet bekent, maar zal naar verwachting in oktober zijn. Wij wijzen toe op basis van maximale spreiding en zoveel mogelijk op eerste en tweede voorkeur. Uiteraard gaan onze Voorrangskandidaten hierbij vóór op de overige inschrijvers en kunnen wij alleen nog woningen toewijzen die nog niet gereserveerd zijn.

In een ideale situatie hebben wij exact het aantal inschrijvers als onze woningen en hebben al deze mensen een andere eerste keus. De werkelijkheid is uiteraard anders. Als we minder inschrijvers hebben dan het aantal woningen is het vaak relatief gemakkelijk toewijzen. Uiteraard worden wij wat minder blij van dit “gemak”, dit betekent namelijk dat wij na de Toewijzing nog stevig zullen moeten werven!  De andere situatie – méér kopers dan woningen, geeft echter ook een spanningsveld. Hoe gaan wij hier mee om? Als er zich meerdere kandidaten aanmelden voor één woning loten wij de kandidaten. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is. Dat laten wij je uiteraard per ommegaande weten, wij hechten aan eerlijkheid, transparantie en duidelijkheid. Jij wilt weten waar u aan toe bent en wel zo snel mogelijk.