De Zuid
Ondernemen

Ondernemen

Bedrijfsruimten op een stoere locatie

Wonen en werken versterken elkaar op De Zuid. Onder de appartementen in ZuidHaven aan de kade van de Derde Haven worden namelijk diverse bedrijfsruimten gerealiseerd. Een beschikbare bedrijfsruimte is zo’n 4 meter hoog en 8 meter diep. De grootte van de units varieert. Enkele bedrijfsruimtes worden extra hoog uitgevoerd – ca. 7 meter vrije hoogte – om zo nog beter te voldoen aan de (maritieme) bestemming.

Casco oplevering

De units worden casco opgeleverd en dat houdt in dat o.a. de wanden en de vloer door gebruiker nog afgewerkt moeten worden. Verder zijn er aansluitpunten voor riool, water e.d. De ruimtes worden gasloos opgeleverd en dienen door gebruiker te worden voorzien van een warmtepomp, mogelijk in combinatie met andere installaties. Next NRG is de leverancier van bronwarmte. Bij alle bedrijfsruimtes is er gelegenheid om te laden en lossen.

Als huurder of koper van een bedrijfsruimte is het mogelijk om een afspraak te maken over het huren van een parkeerplek in de nog te realiseren publieke parkeergarage op de locatie van het tijdelijke Zuiderstrandtheater. Tot die tijd zullen er tijdelijke parkeergarages op het Norfolkterrein aanwezig zijn.

 

Bestemmingsplan

Binnen de bestemmingsomschrijving in het bestemmingsplan van De Zuid, zijn de volgende activiteiten toegestaan.

Artikel 10 – Gemengd 1

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. Dienstverlening op de begane grond;
  2. Kantoor;

Onder de optie e. genoemde maritieme- en havengerelateerde bedrijven, zijn bedrijven die direct of indirect gebruik maken van de haven voor de aan- en/of afvoer van goederen of bedrijven die op het niveau van bedrijfsproces aantoonbaar ondersteunend zijn aan de core business van havengebonden bedrijven.

 

Interesse

Heeft u interesse in het huren of kopen van een bedrijfsruimte op deze fantastische plek, dan ontvangen we graag per mail info@dezuid.nl de volgende informatie:

  1. Soort bedrijfsactiviteit (passend binnen de genoemde bestemmingsomschrijving). Indien u echter een andere activiteit zou willen die u passend vindt bij De Zuid, dan horen wij dit ook graag;
  2. Karakter werkzaamheden;
  3. Starter of bestaand bedrijf (aantal jaren dat een jaarrekening is gedeponeerd);
  4. Aantal benodigde m2;
  5. Huur en/of koop

De Zuid is een project van:

  • MRP Development
  • VORM Ontwikkeling BV