Fibonacci

Fibonacci

De bouw is gestart

We zijn gestart! In de afgelopen maanden is achter de schermen veel gebeurd, maar nu is het dan echt zover. De bouwwerkzaamheden voor Fibonacci zijn begonnen. In de komende maanden tot de zomer maken we het terrein helemaal in orde voor de bouw van Fibonacci. Oude kabels en leidingen worden verwijderd, er wordt grondonderzoek gedaan ten behoeve van de funderingsconstructie en er worden damwanden aangebracht.

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in

Fibonacci is een project van: