Big data dashboard biedt mogelijkheden voor meer betaalbare woningen in Nederland
29 oktober 2021

Big data dashboard biedt mogelijkheden voor meer betaalbare woningen in Nederland

Een dashboard over de woningmarkt in de breedste zin –  ontwikkeld door Watson+Holmes –  gaat bouwende projectontwikkelaar VORM helpen bij het beantwoorden van de vraag uit de markt: duurzame, betaalbare woningen in leefbare wijken. Het woningmarktdashboard voorziet vanuit big data in het beter en sneller verkrijgen van inzicht in de woningmarkt en mogelijke doelgroepen voor ontwikkellocaties.

Watson+Holmes heeft de laatste jaren – samen met marktpartijen – gebouwd aan deze database over de woningmarkt.

Snellere keuzes resulteren in betaalbare woningen

De samenwerking past bij de filosofie achter VORM 2050: 20% betaalbaarder, 50% sneller én duurzaam woningen maken door onder andere de inzet van nieuwe digitale technologie. Als landelijk opererende projectontwikkelaar kan VORM met behulp van het up-to-date dashboard tot snellere programmabeslissingen komen. Het interactief en online dashboard ondersteunt VORM bij de programmavorming en de haalbaarheidsstudies. Het dasboard wordt ingezet in verschillende fases van hun proces: van het bepalen van focusgebieden, tot het in kaart brengen van de doelgroep en de haalbaarheid als ook het onderzoek naar prijsontwikkelingen. De oplossing is multifunctioneel en wordt ingezet door meerdere afdelingen.

Een leefbare toekomst

Marco Vogelzang, Conceptontwikkelaar bij VORM vertelt: “Wij gaan voor betaalbare, leefbare en duurzame buurten. Het dashboard speelt hier een belangrijke rol op het gebied van innovatie en slim omgaan met de kennis die voorhanden is. Met dit dashboard kunnen wij onder andere in een handomdraai op buurtniveau de belangrijkste karakteristieken van de huidige bewoners, huidige woningvoorraad en laatste transactieprijzen per woningtype zien. Deze research-inzichten dragen bij aan snellere programmabeslissingen.”.

Kwalitatief goede data biedt inzichten

Het dashboard geeft de realtime inzichten in diverse thema’s, zoals: demografie, economie, voorzieningen, leefbaarheid, de woningmarkt en investeringen. De thema’s worden dagelijks gemonitord. Door middel van ‘machine learning modellen’ biedt Watson+Holmes inzicht in opkomende gebieden en waardeontwikkelingen van ieder gebied in Nederland. Datamodellen geven een eerste indruk en zijn ideaal toe te passen in geval er snel en grote hoeveelheden moeten worden beoordeeld.