Bouwen aan de vakman van de toekomst bij 'Het Dorp 2.0'
31 januari 2017

Bouwen aan de vakman van de toekomst bij 'Het Dorp 2.0'

Bij nieuwbouwproject 'Het Dorp 2.0' in Spijkenisse start VORM Bouw met een training voor alle eigen bouwplaatsmedewerkers en die van haar bouwpartners bij de realisatie van een appartementencomplex in Single Piece Flow (SPF) voor woningcorporatie Maasdelta. Dit als onderdeel van de Beter Bouwen Doe je Samen Academy (BBDJSA) die hiermee verder vorm krijgt. Het doel is de verbetering van de integrale samenwerking op de werkvloer om faalkosten terug te dringen en de veiligheid te verhogen. Deze sociale innovatie wordt ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.

Integraal faalkosten terugdringen en veiligheid verhogen
Er ontstaat de komende jaren een nijpend tekort aan vakmensen in de bouw wat de kans vergroot dat de kwaliteit van de toekomstige bouwvakkers vermindert. Daarbij ontwikkelt de bouw zich traag. Op de vraag hoe VORM ook in de toekomst meer waarde voor de klant, duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers en continuïteit en rendement voor de bouwpartners kan realiseren antwoordt Cora Jongenotter, innovatiemanager bij VORM: "Door de ontwikkeling van de bouw te versnellen en te verstevigen met álle betrokkenen. Dit doen we door het verbeteren van de integrale samenwerking op de werkvloer van onze projecten met een trainingsprogramma dat speciaal hiervoor ontwikkeld is. Bij Het Dorp 2.0 voeren we deze manier van werken als eerste door met onze bouwpartners."

7 doelstellingen op veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid
VORM Bouw heeft binnen Beter Bouwen Doe Je Samen (BBDJS) subdoelen geformuleerd die vallen onder de hoofddoelen veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Hierbij gaat het om het realiseren van een afvalvrije bouwplaats, optimale logistiek, minder CO2 uitstoot, minder ongevallen, faalkosten verlagen en medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid verhogen. De training is bedoeld om op de werkvloer een gezamenlijke taal en focus te creëren waardoor de drive en het oplossend vermogen ontstaat om met elkaar uitdagingen aan te gaan en de gestelde doelen te halen.

Beter Bouwen Doe je Samen Academy
Sociale innovatie op de bouwplaats vindt binnen VORM Bouw al jaren plaats binnen hun Beter Bouwen Doe je Samen (BBDJS) platform voor slimmer, beter en efficiënter bouwen. De BBDJS Academy is een logische aanvulling die voortkomt uit de leercultuur die inmiddels op de bouwplaatsen heerst. De zelfstandigheid van de vaklieden is gegroeid doordat de verantwoordelijkheid lager in de organisatie is gelegd. De vraag om de training vanuit BBDJS uit te breiden naar de bouwpartners en hun medewerkers kwam dan ook vanaf de werkvloer.

Duurzame inzetbaarheid vergroten met E-learning
Via de online BBDJSA tool krijgen VORM en haar bouwpartners inzicht in de 'skills' van de medewerker. Wat was de laatste training die hij volgde? Welke trainingen volgde hij? Het wordt allemaal bijgehouden. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en het aansluiten bij intrinsieke motivatie. De werknemer gaat zelf aan de slag met de ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden en heeft direct inzage in het trainingsaanbod van E-learning modules, aanvullend op de offline trainingen.

Appartementengebouw in Single Piece Flow
Naast de BBDJSA wordt bij Het Dorp 2.0 gebruik gemaakt van Single Piece Flow (SPF). Dit is een doorlopend proces waarbij men pas start met een nieuwe handeling als de vorige volledig is afgerond. Het is een zeer efficiënte methode met als doel verspillingen tot een minimum te reduceren. Fouten worden snel ontdekt en blijvend opgelost. In flow wordt er in een vast ritme gewerkt. Iedereen conformeert zich aan dit ritme en neemt in continue dialoog maatregelen om in het ritme te blijven. VORM Bouw heeft deze manier van werken al meerdere malen succesvol bij de vervaardiging van grondgebonden woningen ingezet en gebruikt deze kennis nu bij het realiseren van een appartementencomplex voor woningcorporatie Maasdelta. Het Dorp 2.0 bestaat uit 59 appartementen met twee en drie kamers.