Een icoon voor duurzaamheid
30 maart 2021

Een icoon voor duurzaamheid

De Puls is een icoon voor duurzaamheid en een stadsbiotoop aan de Zuidas. Het betreft een mixed use gebouw bestaande uit onder andere een kantoortoren, een woontoren en een commerciële plint.

Voor De Puls is de ambitie om het BREEAM Certificaat Outstanding te halen, dit is het hoogst haalbare. Op dit moment is het definitieve ontwerp afgerond en in het kader van kennisdeling is een casestudy opgesteld. Hierin komen onder andere de innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen aan bod alsmede het proces en organisatie om tot dit Outstanding certificaat te komen.

Voorbeelden van deze innovatieve oplossingen zijn het toepassen van Smart Grid, duurzame deelmobiliteit en een circulaire daktuin. Ook wordt er bij het project veel aandacht besteed aan milieubewust bouwen, zo zal er alleen gecertificeerd hout gebruikt worden en is er tijdens de bouw afvalmanagement.

De casestudy is via deze link te downloaden.