Herontwikkeling Van Houten industriepark weer stap dichterbij
20 mei 2021

Herontwikkeling Van Houten industriepark weer stap dichterbij

De herontwikkeling van het Van Houten industriepark is weer een stap dichterbij gekomen nu de gemeenteraad is geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan. In die informatie waren ook een paar schetsen die een aardig inkijkje geven in de toekomst van het bedrijventerrein en dan met name de toekomst van de leegstaande kantoren. Daar moeten appartementen in komen.

De verwachting is dat de zogenoemde anterieure overeenkomst over ene herinrichting eind dit jaar of in het begin van 2022 wordt genomen. De feitelijke herontwikkeling vindt dan plaats als Weesp geen zelfstandige gemeente meer is.

Eerste toets
De gemeente heeft inmiddels een eerste toets gedaan en verder worden er ruimtelijke onderzoeken (onder andere verkeersontsluiting, parkeren, bouwprogramma, inrichting openbare ruimte) en milieuonderzoeken (o.a. geluid, externe veiligheid) opgestart en er wordt overleg gevoerd met de omgevingsdiensten en de zogeheten stakeholders.

Planning
Tevens worden de eerste financiële verkenningen gedaan en er is een voorlopige planning. Die bestaat eruit dat het stedenbouwkundig plan, dat onderdeel uitmaakt van het onderzoekstraject, wordt voorgelegd aan de omgeving en stakeholders in het kader van de aanvullende participatie. De uitvoering van de participatie is voorzien in het tweede kwartaal van 2021 b. Na verwerking van wensen en bedenkingen uit de participatie volgt de behandeling en vaststelling door de raad van het stedenbouwkundigplan en het financiële kader, in de vorm van een projectbesluit. Het projectbesluit is voorzien in vierde kwartaal van 2021.

Na het projectbesluit zal het college de zogeheten anterieure overeenkomst op basis van het projectbesluit afsluiten met het consortium. Dit is voorzien in vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022.

 

Bron: Weespernieuws.nl

Foto: Weespernieuws.nl