Hoe VORM omgaat met het Coronavirus 2.0
12 mei 2020

Hoe VORM omgaat met het Coronavirus 2.0

Ons kabinet heeft op 6 mei de maatregelen, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, enigzins versoepeld. Naar aanleiding hiervan, informeren wij je graag hoe VORM hiermee omgaat en welke maatregelen wij treffen. 

Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. VORM wil de mensen om ons heen beschermen tegen het coronavirus. Daarom volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever en samenwerkingspartner. Ons hoofdkantoor aan de Veerweg in Papendrecht, VORM Materieel aan de Ketelweg in Papendrecht en VORM Sales & Finance in Oud-Beijerland blijven open en wij zijn bereikbaar zoals je dat van ons gewend bent. 

VORM volgt advies van het RIVM

VORM volgt het advies van de RIVM en past de maatregelen aan waar nodig. Onderstaande maatregelen zijn van kracht tot en met in ieder geval 1 september (zolang het Kabinet geen verdere versoepeling meldt) voor alle medewerkers en onderaannemers van VORM.

Algemeen

Was je handen regelmatig met zeep, bij voorkeur ieder uur; hoest en nies in je elleboog; gebruik je papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg en was je handen; schud geen handen; raak zo min mogelijk mond, neus of ogen aan.Vermijd daarnaast groepvorming, beperk contact met anderen en houd minimaal 1,5 afstand tot elkaar. Maak tenslotte geen gebruik van elkaars gereedschap en draag de maskers met gelaatsscherm. 

Evenementen nog niet toegestaan

Alle evenementen van VORM, zoals officiële handelingen, verkoopevents en inloopmiddagen, zijn geannuleerd tot 1 september 2020. Alle genodigden ontvangen hiervan bericht vanuit onze event-organisatoren. Uiteraard wordt voor ieder evenement een nieuwe datum gereserveerd. Pre-sale- en verkoopevenementen vinden digitaal plaats.

Een kijkmiddag is een belangrijk moment voor onze kopers, waarvan wij ons ontzettend bewust zijn. Helaas zijn wij genoodzaakt ook maatregelen te treffen voor de kijkmiddagen van VORM. Alle kijkmiddagen tot en met 1 september 2020l worden verplaatst naar een later moment. Inmeetmomenten kunnen plaatsvinden, maar enkel in overleg met de Kopersadviseur en Uitvoerder. Hierover ontvangen onze kopers een brief. 

Thuiswerken

Onze kantoren in Papendrecht blijven open voor overleg en werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Hierbij hanteren wij een maximaal aantal aanwezigen van 30 personen, inclusief externen. Om onze medewerkers en relaties te beschermen, werken alle VORM medewerkers – als de werkzaamheden het toelaten – zoveel mogelijk thuis.

Overleggen

O​verleggen vinden alleen bij hoge uitzondering plaats en enkel in grotere ruimtes met maximaal drie personen waarbij een minimale afstand van twee meter tot elkaar wordt gehandhaafd. Dat geldt ook voor externe bezoekers.

Maatregelen op onze bouwplaatsen

Voor de medewerkers op de bouwplaatsen van VORM treffen wij strikte voorzorgsmaatregelen en vragen iedere medewerker en bezoeker deze op te volgen. VORM ziet hier streng op toe. Wij zorgen voor een volledige en continue voorlichting van al onze medewerkers op de bouwplaats, in 8 talen. Zo gaan de werkzaamheden op onze bouwplaatsen onverminderd door, echter wel met inachtneming van de volgende belangrijkste maatregelen:

  • Externe bezoekers: bezoeken van externen worden zoveel mogelijk beperkt. Alleen wanneer het strikt noodzakelijk is zijn externe bezoekers toegestaan. Dit gebeurt altijd in overleg met de uitvoerder en het crisisteam.

  • Video opnames: het maken van video opnames op de bouwplaatsen van VORM is niet toegestaan. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Wij doen er alles aan om hen te beschermen en te zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat ook externe bezoekers die filmopnames maken geen toestemming hebben om de bouwplaats of bouwkeet van VORM te betreden.

  • Stafbezetting: op onze bouwplaatsen worden daar waar mogelijk de medewerkers opgesplitst in twee teams die nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwplaats.

  • Beveiliging: de bouwplaatsen worden (daar waar mogelijk) voorzien van een ‘coronawacht’ (beveiligers) die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd. Dit doen wij om de gezondheid van alle aanwezigen op de bouwplaats te waarborgen. Instructies en aanwijzingen van de bouwplaatsleiding en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

  • Schaft/ pauzes: pauzes van productiemedewerkers vinden plaats in shifts, zodat men niet dicht op elkaar staat/zit. tijdens de pauzes dient voldoende afstand te worden bewaard tot elkaar (één stoel/persoon per tafel). Indien dit niet mogelijk is, maakt men gebruik van andere ruimtes. Waar nodig en mogelijk wordt extra schaftruimte gecreëerd en worden schermen geplaatst. Ter verduidelijking wordt 1,5 meter op de vloer zichtbaar gemaakt. 

  • Passeren met helm: medewerkers moeten vermijden dat zij elkaar op minder dan 1,5 meter passeren. Hiervoor worden logistieke en/of praktische maatregelen getroffen. Zo voorzien wij onze medewerkers van helmen met gelaatsmasker en passeerschermen. Passeren gebeurt altijd ruggelings. Het contact tussen uitvoerder en bouwplaats medewerkers dient zoveel als mogelijk telefonisch plaats te vinden.

  • Samenwerken op minder dan 1,5 meter: werkzaamheden die door regelgeving of om technische redenen door twee (en maximaal drie) medewerkers uitgevoerd moet worden, waarbij de afstand minder dan 1,5 meter is, zijn enkel toegestaan voor medewerkers die altijd met elkaar samenwerken (om wisselende contacten te vermijden). Tijdens deze werkzaamheden wordt de helm met gelaatsmasker gedragen.

  • Griepverschijnselen: medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis. Uitvoerders controleren hierop. Een medewerker waarvan één gezinslid koorts heeft blijft ook thuis. Deze maatregel geldt ook voor ZZP-ers.

  • Auto: VORM medewerkers reizen alleen in een auto naar de bouwplaats. Met twee personen reizen is enkel toegestaan indien er een plastic scherm geplaatst is tussen de voorstoel en de achterbank, waarmee maximaal twee personen (één chauffeur en één bijrijder) van elkaar worden gescheiden. Deze maatregel is ook van kracht voor alle onderaannemers van VORM.

  • Toegang ontzeggen: als men zich niet aan de regels houdt, dan heeft de bouwplaatsleiding de bevoegdheid om de medewerkers per direct van de bouwplaats te verwijderen en toegang te ontzeggen.

Met deze maatregelen verwachten we dat de bouwplaats voor iedereen veilig zijn. Wij houden je zo goed mogelijk op de hoogte.

We gaan dit samen doen, waarvoor grote dank. Let op elkaar!