Den Haag kan groeien door nieuwbouw aan Station Den Haag Laan van NOI
9 april 2019

Den Haag kan groeien door nieuwbouw aan Station Den Haag Laan van NOI

MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt Architectuur en Stedenbouw een schetsontwerp gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stations-gebied Den Haag Laan van NOI. Het voorziet een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 4.500 mensen te laten wonen en werken verrijzen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van circa 125 meter. Vanaf 16 april bespreken de projectontwikkelaars hun initiatief in zes bijeenkomsten met omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden zodat zij kunnen meedenken over de planvorming.

Het schetsontwerp geeft invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag. Die wil hier een deel van het Haagse woningtekort inlopen en een internationale IT-Tech & Security Campus creëren. Het schetsontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en een verdubbeling van de openbare ruimte met 3.500 m2, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting.

MRP Development en VORM Ontwikkeling zijn sinds twee jaar eigenaar van het bestaande kantoorpand. In het gebouw zijn 175 tijdelijke woningen voor statushouders en jonge Hagenaars gerealiseerd, een broedplaats voor ondernemers en de Horeca Academie met restaurant. Deze kunnen dankzij een gefaseerde ontwikkeling tot 2023 blijven, net als tal van kleine ondernemers en start ups. Vanaf mei vestigt zich The Hague Tech met tal van andere tech start & scale up’s in het gebouw. De start van de eerste fase van de bouw zal omstreeks 2021 zijn.

Met de gemeente Den Haag zijn de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om bij Station Laan van NOI fors te groeien met woningen en werkplekken.  Onder de werknaam ‘AnnA’ presenteren de ontwikkelaars een eerste schets voor een levendige stadsentree met wonen en werken, ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.