Omgevingsvergunning is onherroepelijk!
2 december 2020

Omgevingsvergunning is onherroepelijk!

In oktober 2020 is de omgevingsvergunning voor Park Avenue door de gemeente Utrecht verleend en er zijn daarna geen bezwaarschriften ingediend waardoor de vergunning vorige week onherroepelijk geworden is. Yes, hiermee is ook de laatste opschortende voorwaarde vervuld en kan de bouw van Park Avenue in Februari 2021 daadwerkelijk gaan starten!