Ondertekening Allonge De Ruy fase 2 Oostvoorne
28 januari 2016

Ondertekening Allonge De Ruy fase 2 Oostvoorne

Op 28 januari ondertekenen wethouder Van der Meij en de heren Meurs en Van Waning van WaVo Ontwikkeling B.V. een Allonge, deze Allonge is een aanvulling op de eerder ondertekende samenwerkings- en aannemingsovereenkomst.

 

Met de ondertekening worden de onderlinge afspraken tussen de WaVo, bestaande uit Koninklijke Van Waning en VORM Ontwikkeling en de gemeente vastgelegd voor het bouwen van een appartementencomplex met 27 woningen aan de Ruy in Oostvoorne. Nog dit jaar wordt met de bouw gestart.

Allereerst wordt het bouwplan verder uitgewerkt tot een aanvraag om een omgevingsvergunning. Die aanvraag staat medio juli a.s. gepland. De gemeente verwacht medio november a.s. te kunnen starten met de bouw van het appartementencomplex. In diezelfde periode zal ook het parkje in het middengebied worden aangelegd. VErwachting is eind 2017 het project af te ronden.

WaVo zal 27 appartementen realiseren op de hoek van de Brielseweg. De 27 appartementen worden uitgevoerd als klimaat neutrale woningen. Dit betekent dat ze bijna in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien, de zogenaamde 'nul op de meter' woningen. De woningen worden gerealiseerd in het midden-dure huursegment.