Onderzoek naar haalbaarheid woningbouw op locatie ‘SNEL’ te Woerden
27 februari 2019

Onderzoek naar haalbaarheid woningbouw op locatie ‘SNEL’ te Woerden

VORM wil onderzoeken of er woningbouw kan komen op de percelen Blekerijlaan 2 – 12 in Middelland-Noord. Op deze locatie is momenteel het bedrijf SNEL Shared Logistics gevestigd. VORM, projectontwikkelaar en bouwer, is met de eigenaar van het terrein in gesprek over de aankoop van deze percelen voor woningbouw. Deze zou in fases moeten plaatsvinden. Om na te gaan of het initiatief haalbaar is, hebben VORM en de gemeente Woerden in februari een intentieovereenkomst gesloten.

Wethouder Arjan Noorthoek: “We willen graag woningbouw in Middelland-Noord, dus dit initiatief is welkom. Het biedt veel kansen en kan mogelijk ook anderen over de streep trekken om plannen te ontwikkelen. Daarbij hangt veel uiteraard af van de toekomstplannen van het bedrijf SNEL Shared Logistics en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid voor Woerden. Maar ook verder is er nog veel te onderzoeken, daarover gaat deze overeenkomst. Wat voor soort woningen past hier het beste, welke voorzieningen, hoe gaan we om met het verkeer en parkeren? Goed dat al deze vragen nu worden opgepakt, ik ben benieuwd naar de uitkomsten.”

 

Verbinding en bereikbaarheid

Fransje Sprunken, Directeur Concepten van VORM, laat weten: “De uitdaging is om de verschillende delen van de stad op harmonieuze wijze met elkaar te verbinden, de lege plekken te vullen en de bereikbaarheid op peil te houden. VORM is daar momenteel al hard mee bezig. De transformatie van het voormalige defensieterrein naar een rustige woonwijk is al langer gaande en verloopt succesvol. We weten wat er in de stad speelt en kunnen zo onze deskundigheid gebruiken om nog meer mooie dingen neer te zetten. Met dit onderzoek naar haalbaarheid wordt een eerste stap gezet. Door deze samenwerking met de gemeente hebben we de kans om oplossingen te verzinnen voor de dingen die actueel zijn en passen bij de behoefte. Hierin kunnen we als ontwikkelaar veel betekenen en waarde toevoegen.”

 

Structuurvisie

De locatie SNEL ligt in Middelland-Noord. Het streven is om Middelland-Noord om te vormen tot een gemengd en duurzaam woon- en werkgebied met uiteindelijk ruimte voor zo’n 1.800 tot 2.400 woningen. In de ontwerp-structuurvisie die hiervoor is opgesteld, is te lezen wat de ambitie is voor Middelland en welke spelregels er gelden bij de ontwikkeling. De visie ligt met ingang van donderdag 14 februari ter inzage, onder andere op www.woerden.nl.