Oplevering Zorgboulevard Zaans Medisch Centrum
21 december 2016

Oplevering Zorgboulevard Zaans Medisch Centrum

De nieuwe Zorgboulevard naast het Zaans Medisch Centrum (die eind januari wordt geopend) is klaar. Ontwikkelaar en bouwer VORM uit Papendrecht levert het in totaal zes bouwlagen tellende gebouw op aan haar toekomstige gebruikers. Onlangs vond tevens de officiële oplevering plaats aan de nieuwe eigenaar, Achmea Dutch Health Care Property Fund.

Gevarieerd aanbod
De Zorgboulevard biedt onderdak aan verschillende zorgpartijen, waaronder Recura Revalidatie
, Oogziekenhuis Zonnestraal, Klinische Farmacie Zaans Medisch Centrum (ZMC), Revalidatie Zaans Medisch Centrum, Fysiotherapie praktijk Fysio Centrum Zaanland en Verloskundigenpraktijk Lavita. Ook worden er de komende maanden verschillende retailers en horeca gehuisvest, zoals Restaurant Zaans Medisch Centrum, Coffee and Gifts, Mathot, Korteweg Farmacie, Horend Goed en Etos.

Van investeerder tot vastgoedonderhoud
VORM heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de Zorgboulevard. Naast ontwikkelaar en bouwer van het project heeft VOMAVA (VORM Maatschappelijk Vastgoed) opgetreden als investeerder. Dochteronderneming transVORM Vastgoedonderhoud heeft gedurende de ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld als adviseur en heeft een duurzaam meerjarenonderhoudsplan ontwikkeld. De aankomende 15 jaar
is transVORM verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.