Rekenvoorbeeld woningtype Hartog
17 juli 2020

Rekenvoorbeeld woningtype Hartog

Jeroen en Lieke - starters

Jeroen en Lieke kopen een woning type Hartog in ‘t Speykpark. Jeroen en Lieke zijn starters op de koopwoningmarkt, ze huren al 10 jaar. De huur loopt echter nu dusdanig op dat een mooie koopwoning hen aantrekkelijker lijkt. Ze hebben best veel gespaard en dat spaargeld willen ze voor een stevig gedeelte inzetten in de hypotheek. De mooie nieuwe vloer, een uitbreiding van de keuken, wat wijzigingen in de badkamer en andere bouwkundige upgrades willen ze graag meenemen in de hypotheek. Hiervoor hebben Jeroen en Lieke      € 50.000,- nodig. De maandlasten die de hypotheek tijdens de bouw gaat vragen kunnen ze zelf betalen. Ze willen hiervoor geen depot  binnen de hypotheek aanleggen.

 

Kostenopstelling huis (en hypotheek):

€ 425.000,- Koopsom

€   50.000,- Vloer, Keuken, afkoop Duurzaamheidspakket, diverse upgrades

€ 475.000,- Totale investering

€   45.000,- Spaargeld -\-

€ 430.000,- Hypotheek

 

Qua hypotheek willen Jeroen en Lieke de rente minimaal 20 jaar vastzetten. Afhankelijk van wat ze willen, volledige verplichte terugbetaling of halve verplichte terugbetaling (een aflossingsvrije hypotheek mag nog steeds, maar op een nieuwe aflossingsvrije hypotheek heb je geen recht op renteaftrek) wordt de netto-maandlast € 1.360,- óf € 1.039,-.