Sdu Binckhorst Den Haag – Combinatie VORM/Local/BPD koopt grootschalige herontwikkelingslocatie
21 juni 2016

Sdu Binckhorst Den Haag – Combinatie VORM/Local/BPD koopt grootschalige herontwikkelingslocatie

De Ontwikkelingscombinatie Binck Zuid, bestaande uit transformatieontwikkelaar Local en project- en gebiedsontwikkelaars VORM en BPD, heeft 15 juni het voormalige Sdu-complex aan de Binckhorstlaan in Den Haag overgenomen. Het complex bestaat uit een kantoorgebouw en een bedrijfshal van ca. 26.000m2. Het indicatieve ontwikkelingsprogramma bestaat uit de transformatie van het kantoorgebouw naar ca. 70 woningen, sloop van de bedrijfshal en de realisatie van nog eens 150 nieuwbouwwoningen. 

Het complex is gelegen in de zuidhoek van het Binckhorstgebied, op de grens van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Voorburg. De voorlopige plannen van de gemeente Den Haag voorzien in de herontwikkeling van het complex tot een stedelijk woongebied. Eigenaar was het  Achtundvierzigste Sachwert Rendite-fonds, dat het asset management had uitbesteed aan CAIRN. Het fonds en de asset manager besloten eind 2015  over te gaan tot de verkoop van het complex. De gemeente Den Haag heeft vervolgens een kavelambitie vastgesteld. De verkoopprocedure is  begeleid door Nadorp Makelaars, in samenwerking met Boekel. Stijl advocaten adviseerde de ontwikkelingscombinatie Binck Zuid.

Phlip Boswinkel van Local zegt hierover: “wij hebben de Binckhorst al twee jaar op het vizier. De SDU locatie is voor ons een sterk begin van de gehele transformatie van de Binckhorst. Het gebied waar al tien jaar plannen voor zijn, krijgt hiermee de start naar een nieuw een nieuwe woon- en werkwijk in Den Haag. De unieke ligging aan het water biedt het gebied een woonklimaat dat ongekend is in Den Haag.” Fransje Sprunken van VORM ziet voor gemeente Den Haag de kans om de woningbehoefte in Den Haag in te vullen: “De kavelambitie van de gemeente past in de herontwikkelingsvisie van onze samenwerking. Een gevarieerd woongebied dat enerzijds aansluit op Voorburg, maar dat ook de brug slaat naar de Binckhorst. Door de komst van de Rotterdamse Baan krijgt het gebied een enorme impuls, die moet leiden tot de ontwikkeling van een moderne en eigentijdse stadswijk. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de recente vestiging van veel creatieve en IT-bedrijven, vooral rondom de Binckhorsthaven.” BPD is als derde partij blij de combinatie te kunnen completeren. Patrick Joosen, regio directeur  BPD Zuid West : “Deze  binnenstedelijke opgave kan als katalysator werken in de ontwikkeling van de gehele Binckhorst naar een nieuw stedelijk woon-werk milieu. Een unieke leef-en werkomgeving die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Den Haag”.

Local, VORM en BPD hebben elkaar gevonden op basis van de aanvullende expertises. VORM en BPD ontwikkelen en realiseren  de nieuwbouwwoningen en financieren de ontwikkeling. Local heeft haar lokale marktkennis ingezet om namens de combinatie deze positie te verkrijgen, en richt zich op de gemeentelijke herbestemmingsprocedure en de transformatie van het kantoorgebouw. De drie ontwikkelaars werken gezamenlijk ze het totale concept uit, waarna voor het gebied als geheel een bestemmingswijziging wordt aangevraagd. De oplevering van de deelprojecten vindt vervolgens gefaseerd plaats.


TransVORM, dochteronderneming van VORM, wordt ingezet voor de ontwikkeling en realisatie van de transformatieplannen van de Binckhorst. Het in 2013 opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in transformaties, revitalisaties en vastgoedbeheer. Inmiddels heeft het al een groot aantal transformaties succesvol afgerond waaronder die van diverse monumentale panden.