Stadswerf op Oostenburg meerjarig voorzien van vastgoedonderhoud door VORM
15 oktober 2021

Stadswerf op Oostenburg meerjarig voorzien van vastgoedonderhoud door VORM

Atrium Groep en VORM Vastgoedonderhoud slaan de handen ineen om 139 nieuwbouwappartementen en commerciële ruimten op Oostenburg te voorzien van kwalitatief technisch vastgoedonderhoud. VORM Vastgoedonderhoud helpt tevens inwoners uit de wijk Oostenburg en de omliggende wijken met een afstand tot de arbeidsmarkt, uit de (aangrenzende) wijken van Oostenburg werkervaring op te doen, zodat zij weer kunnen instromen in het reguliere arbeidsproces. Vanaf 1 juli is de technisch deskundige partij op Oostenburg gestart.

In totaal wordt VORM Vastgoedonderhoud verantwoordelijk voor het technisch beheer van De Zwaan (Blok 2A, B en C) en De Parel (Blok 8 en Blok 10). Na oplevering van De Zwaan start VORM Vastgoedonderhoud met het technisch beheer van het eerste complex. Aan de hand van een opgestelde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voeren zij voor Atrium Groep en de bewoners het preventief-, planmatig-, mutatie- en correctief onderhoud uit van het volledige complex. De overeenkomst biedt Atrium prestatiegaranties op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit en kostenbesparing en de bewoners een snelle opvolging van eventuele onderhoudsverzoeken.

“Met de verhuur van de complexen de Zwaan en de Parel op Oostenburg hebben we kwalitatief hoogwaardige appartementen in ons aanbod. Dit ambitieniveau willen we graag behouden en daarbij staan onze huurders voorop. Deze willen we graag op een adequate en efficiënte wijze van dienst zijn. Samen met VORM Vastgoedonderhoud hebben we dit ambitieniveau inhoud gegeven, waarbij de maatschappelijke aspecten niet uit het oog zijn verloren. Atrium gaat uit van een langdurige succesvolle samenwerking”, aldus Bernette Sieben, Directeur Atrium Management BV.

Handyman

Na de oplevering van het complex zet VORM Vastgoedonderhoud een ‘Handyman’ in die fysiek aanwezig is op Oostenburg. Een deskundige die fungeert als direct aanspreekpunt voor de bewoners met betrekking tot onderhoud, afbouw en eventuele klussen in de woningen. De deskundige wordt het vertrouwde gezicht en de ‘haarlemmerolie’ op het gebied van techniek, veiligheid en sociale verbinding. Op vaste momenten is de handyman beschikbaar om snel te reageren op reparatie- en onderhoudsopgaven. Dit resulteert in een persoonlijke aanpak richting de bewoners en voorkomt de welbekende ergernissen zoals onnodig wachten en een onpersoonlijke klantbenadering.

CO2 emissie beperken

“Dit maakt het voor de klant gemakkelijk melding te maken en een afspraak in te plannen. Online of telefonisch en 24/7 beschikbaar”, vertelt Joost Versteeg, Commercieel manager vastgoedonderhoud bij VORM. “Door met een vast aanspreekpunt op locatie te werken, reduceren we de reisbewegingen en vergroten het aantal onderhoudsmeldingen dat in een keer kan worden opgelost. Dankzij het beperken van de reisbewegingen en de inzet van elektrisch vervoer, beperken wij de CO2 emissie. Zo draagt vastgoedonderhoud actief bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van VORM.”

Sociale cohesie en re-integratie

Samen met MAS/ Zone 3 (ondersteund door de sociale onderneming BOB Helpt), stelt VORM Vastgoedonderhoud inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat om werkervaring op te doen. “Het einddoel is deze mensen weer te kunnen laten instromen in het reguliere arbeidsproces”, stelt Versteeg. “Belangrijk vinden wij. Zo behouden we niet alleen de kwaliteit van het vastgoed, maar verbeteren we ook de kansen voor de mensen in de wijk Oostenburg en daar omheen.”