't Park: status omgevingsvergunning
23 november 2019

't Park: status omgevingsvergunning

De aanvraag voor de omgevingsvergunning loopt en onze verwachting is dat deze nog in december wordt afgegeven. Met deze aanvraag gaat een veelheid van papierwerk en rapporten mee, deze worden door de gemeente beoordeeld en eventueel van commentaar voorzien. Onze plannen zijn al geruime tijd bekend, en zijn vooruitlopend op het bestemmingsplan uitgebreid beoordeeld door de diverse disciplines binnen de gemeente. De afgelopen weken werden wij echter verrast door het effect van een wisseling op enkele functies binnen de gemeente. Een wisseling van medewerkers betekent helaas ook vaak nieuwe inzichten.