't Park: werkzaamheden en planning
20 november 2019

't Park: werkzaamheden en planning

Het terrein is inmiddels afgesloten (wel op afspraak met de makelaars te bezoeken). De oude gebouwen van Merem worden voorbereid op de sloop. De komende weken zullen wij starten met het verwijderen van een deel van het niet-vergunning-plichtige groen. De grote bomen die blijven staan zullen worden beschermd en gemarkeerd. Enkele grote rododendrons zullen worden ingekuild voordat deze naar hun definitieve plek op het terrein worden verhuisd.

Begin volgend jaar begint het echte bouwrijp maken. De kavels worden dan vrijgemaakt en de eerste bouwwegen aangelegd. Het streven is om in maart /april, als het grondwerk klaar is, te starten met de werkelijke bouw. De eerste woningen zullen naar verwachting in Q3 2021 worden opgeleverd. Voorlopig gaan wij er daarbij van uit dat fasering (loskoppelen fase 1 en 2) niet nodig zal zijn.