Uitnodiging informatiebijeenkomst Cacaokwartier Weesp
30 september 2021

Uitnodiging informatiebijeenkomst Cacaokwartier Weesp

Beste heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het initiatief om woningbouw en voorzieningen te realiseren op het Van Houten Industriepark in Weesp op donderdagavond 14 oktober in Van Houten Industriepark 11.

In 2019 heeft de gemeente Weesp een ontwikkelkader opgesteld voor een deel van het Van Houten Industriepark, het ‘Cacaokwartier’, met de bedoeling hier, in plaats van de huidige kantoren, woningbouw en voorzieningen te realiseren.
Sindsdien hebben de initiatiefnemers VORM, Porten Development, Ten Brinke en DHG/Rosewood gewerkt aan een visie op deze ontwikkeling. Deze visie is nu klaar en in een informatiebijeenkomst leggen we die graag voor aan u: omwonenden, bedrijven en belang-stellenden. Meer informatie over deze visie kunt u ook vinden op: www.cacaokwartierweesp.nl.

Projectlocatie
Het Cacaokwartier maakt deel uit van het Van Houten Industriepark, het oudste bedrijventerrein van Weesp. De familie Van Houten, vooral bekend van het chocolade-imperium, vestigde zich in 1850 in Weesp en heeft met hun bedrijf werkgelegenheid geboden aan talloze inwoners. De Weespenaar is meer dan een eeuw lang trots geweest op haar voornaamste werkgever, totdat in 1971 het doek viel voor de fabriek en het Cacaokwartier langzaamaan veranderde in een onaantrekkelijk bedrijventerrein. Maar de komende jaren is deze locatie opnieuw onderhevig aan een grote verandering: het gebied wordt getransformeerd naar een dynamische woon- en werkomgeving.

Informatiebijeenkomst 14 oktober 2021
Op donderdagavond 14 oktober zullen de initiatiefnemers hun visie voor het Van Houten Industriepark presenteren en toelichten. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Weesp zijn aanwezig. U kunt hen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en u kunt uw reacties geven naar aanleiding van de getoonde informatie.

Voor deelname aan deze bijeenkomst is het noodzakelijk om u vooraf (uiterlijk 5 oktober) aan te melden via het aanmeldformulier op de website www.cacaokwartierweesp.nl. Omdat we, ook met oog op de covid-situatie, het aantal bezoekers graag over de avond willen spreiden, vragen wij u een specifiek tijdvak van binnenkomst aan te geven op het aanmeldformulier. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding en de aangegeven starttijd.

Indien de coronasituatie verandert en een bijeenkomst op locatie niet mogelijk is, zullen we op een ander moment de bijeenkomst online organiseren, waarbij de presentatie van de visie voor het Cacaokwartier via een computer, tablet of smartphone gevolgd kan worden. Als dat het geval is, stellen we u uiteraard tijdig hiervan op de hoogte.

Na afloop van de bijeenkomst zal de gepresenteerde informatie op de website www.cacaokwartierweesp.nl geplaatst worden.

Naar aanleiding van de ontvangen reacties zal later dit jaar een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Dan zal toegelicht worden hoe is omgegaan met de ontvangen reacties en welke consequenties deze reacties zullen hebben voor het op te stellen concept-stedenbouwkundig plan. Verder kunnen we de tweede informatiebijeenkomst gebruiken om op enkele onderwerpen dieper in te gaan.

Blijf op de hoogte
Actuele informatie over het initiatief is steeds beschikbaar op www.cacaokwartierweesp.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang van de planontwikkeling en geïnformeerd wilt worden over de tweede informatiebijeenkomst later dit jaar.

De vragen en opmerkingen die we op de informatiebijeenkomst ontvangen, worden opgenomen in een reactiedocument en worden daarin voorzien van een reactie door de initiatiefnemers. Dit document wordt daarna aan de deelnemers en andere belangstellenden toegezonden per e-mail en komt ook beschikbaar op onze website.

We kijken met grote belangstelling uit naar uw deelname op 14 oktober!


Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefnemers Cacaokwartier,

A.N. (Arno) de Haas
Ontwikkelmanager Klant & Markt

VORM
VORM Ontwikkeling B.V.