VORM draagt steentje bij aan bouw van hospice De Cirkel voor regio Alblasserwaard
19 februari 2020

VORM draagt steentje bij aan bouw van hospice De Cirkel voor regio Alblasserwaard

Hospice De Cirkel en VORM bekrachtigen aannemingsovereenkomst

Hospice De Cirkel en VORM tekenden op 18 februari 2020 de aannemingsovereenkomst waarmee VORM de opdracht krijgt van het bestuur om de tweede vestiging van hospice De Cirkel in Papendrecht te realiseren. Na de ondertekening kan VORM officieel van start met de bouw waarna de nieuwe vestiging eind 2020 zijn deuren opent voor terminaal zieke mensen uit de regio Alblasserwaard. VORM draagt zijn steentje bij om de bouw mogelijk te maken en doneert € 25.000 aan hospice De Cirkel.

De tweede vestiging van hospice De Cirkel in Papendrecht krijgt straks zes bewonerskamers. Het hospice wordt duurzaam en gasloos gerealiseerd en voorzien van zonnepanelen, een warmtepompinstallatie en balansventilatie.

Dankbaar initiatief

VORM verhuist in de zomer van dit jaar van Papendrecht naar Rotterdam. Ondanks dit vertrek draagt het de gemeente Papendrecht en hospice De Cirkel een warm hart toe en is de donatie een geste aan de hele gemeenschap. “De bouw van het hospice is een dankbaar initiatief dat wij hebben omarmd en we zijn trots hier- aan mee te mogen werken”, zegt Daan van der Vorm, Directeur eigenaar van VORM. De zorg en begeleiding die hospice De Cirkel biedt aan ongeneeslijk zieke mensen, om de laatste fase van hun leven zo comfortabel mogelijk te maken, wordt voor een groot deel verzorgd door vrijwilligers. “De zorg die zij geven aan mensen in hun laatste levensfase is hartverwarmend en wij leveren hier graag een aanvullende bijdrage aan met deze donatie”.

Dringende behoefte

In de westelijke regio van de Alblasserwaard is dringend behoefte aan een plaats waar mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. De komst van de nieuwe vestiging van hospice De Cirkel in Papendrecht wordt breed omarmd door de politiek, maar ook door zorgverleners en de inwoners van de Alblasserwaard. Het hospice heeft inmiddels ook al circa vijftig aanmeldingen van vrijwilligers, onder andere uit de naaste, nieuwe woonomgeving.

Over VORM

VORM is een allround bedrijf, een projectontwikkelaar, bouwer en belegger in één. VORM Holding bestaat al 100 jaar en richt zich op de gehele breedte van de bouwsector: woningbouw, utiliteitsbouw, transformatie en renovatie. Er wordt zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden gewerkt. Vanuit de hoofdvestiging in Papendrecht concentreert de bouw zich voornamelijk in West-Nederland en wordt er ontwikkeld in geheel Nederland.

Over hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van een tweede hospice De Cirkel dat zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.

Meer informatie over hospice De Cirkel vind je op de website: www.hospicedecirkel.nl