VORM koopt gronden voor ontwikkeling en realisatie De Scheg Oost
11 mei 2020

VORM koopt gronden voor ontwikkeling en realisatie De Scheg Oost

De gemeente Amstelveen heeft recent in ontwikkelaar VORM een partner gevonden om deelgebied Oost van de beoogde woonwijk De Scheg te ontwikkelen. Met deze eigenaar kan de gemeente een stedenbouwkundig ontwerp uitwerken. Het gaat om circa 170 woningen in diverse prijsklassen in het gebied tussen Spoordijk en Bovenkerkerweg in Amstelveen-Zuid.

VORM koopt van eigenaar Yieldforce de gronden van het gebied tussen de Spoordijk en de Bovenkerkerweg. Op dit moment werkt de ontwikkelaar samen met de gemeenste Amstelveen aan de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp, dat moet leiden tot het realiseren van woningbouw zoals ook voorzien in de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, de Ontwikkelvisie Scheg Noorder Legmeerpolder 2015 en het Ruimtelijk Raamwerk De Scheg 2020. Vervolgens kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedures.

Om de groene en duurzame woonwijk De Scheg te realiseren, is de gemeente afhankelijk van grondeigenaren en ontwikkelaars. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): “Afgelopen jaren zijn we voortdurend in gesprek geweest om de ontwikkeling van Scheg-Oost van de grond te krijgen. De ene keer vergen woningbouwprojecten meer inzet dan de andere. Ik ben heel trots op het nu bereikte resultaat. Omdat er geen sprake meer is van versnipperd eigendom in deelgebied Oost, is de kans dat ons plan voor woonwijk De Scheg tot uitvoering komt aanzienlijk vergroot.”

Winnen als team

“Met deze ontwikkeling willen we de gemeente Amstelveen bijstaan als partner. Er is sprake van een schreeuwend huizentekort. Goede gezinswoningen met voldoende kamers of betaalbare appartementen met goede voorzieningen en indeling zijn nodig”, stelt EVa Hekkenberg, Directeur concepten bij VORM. “Wij gaan hen hierin bijstaan.”

Duurzame woonwijk

De Scheg wordt een duurzame woonwijk met naar verwachting ruim 1100 woningen. De beoogde nieuwe woonwijk ligt ten zuiden van Westwijk. Tussen de verschillende wijkwegen en watergangen ontstaan woonvelden met hofjes en pleintjes met een eigen karakter. Daarnaast is in het gebied ruimte gereserveerd voor het realiseren van een volwaardige basisschool.