VORM neemt aangescherpte maatregelen in de aanpak van het coronavirus
16 december 2020

VORM neemt aangescherpte maatregelen in de aanpak van het coronavirus

Aangescherpte maatregelen: Op dinsdag 15 december 2020 heeft het kabinet aangescherpte maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Ook VORM neemt extra maatregelen.

Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. VORM wil de mensen om ons heen beschermen tegen het coronavirus. Daarom volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever en samenwerkingspartner.

VORM volgt advies van het RIVM

Onderstaande maatregelen zijn van kracht voor alle medewerkers en onderaannemers van VORM, tot nader bericht.

Hoofdkantoor VORM

Bij VORM willen we vanwege de toename van het aantal besmettingen in de grote steden, onze medewerkers en gasten/ klanten niet onnodig in gevaar brengen. Het hoofdkantoor aan de Schiehaven in Rotterdam is daarom gesloten tot nader bericht. Alle medewerkers van VORM werken thuis. Overleggen vinden uitsluitend digitaal plaats. Medewerkersbijeenkomsten van VORM vinden digitaal plaats of worden uitgesteld naar 2021.

Kopersevents

Een bezoek aan de toekomstige woning is een belangrijk moment voor onze kopers, waarvan wij ons ontzettend bewust zijn. Enkel voorschouw- en oplevermomenten vinden doorgang voor de kopers van VORM, met een maximum van vier personen per woning. Onze kopers ontvangen duidelijke instructies voorafgaand aan de contactmomenten. 

Alle kopersevents van VORM - zoals officiële handelingen en hoogste punt vieringen - vinden digitaal plaats. Ondanks het COVID-19 virus willen we de start bouw of het bereiken van het hoogste punt niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij een digitale feestelijke viering voor onze kopers. We gaan rechtstreeks uitzenden vanaf de betreffende bouwplaats. Live dus! Onze kopers worden hierover geïnformeerd.

VORM Sales & Finance

VORM Sales & Finance in Oud-Beijerland blijft voor iedereen bereikbaar. Het kantoor is gesloten. Alle afspraken vinden uitsluitend digitaal plaat, om risico op besmetting te voorkomen. Bij vragen zijn wij bereikbaar per e-mail, of neem contact op met jouw contactpersoon. Voor spoedeisende zaken kun je telefonisch contact opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00h en 12.00 uur via telefoonnummer 0186 - 61 87 77.

VORM Garantie, Service en Onderhoud

De afdeling Garantie, Service en Onderhoud verricht werkzaamheden, op voorwaarde dat de klant tijdens een afspraak op locatie de (hygiëne)maatregelen van het RIVM opvolgt. Meldingen en/of vragen kunnen worden gesteld via het klantportaal HomeDNA of per e-mail (garantie@vorm.nl).

Bij klachten met een spoedeisend kunnen klanten (tijdens kantooruren) telefonisch contact met ons opnemen via: (010) 642 1300.

Maatregelen op onze bouwplaatsen

Voor de medewerkers op de bouwplaatsen van VORM treffen wij strikte voorzorgsmaatregelen en vragen iedere medewerker en bezoeker deze op te volgen. VORM ziet hier streng op toe. Wij zorgen voor een volledige en continue voorlichting van al onze medewerkers op de bouwplaats, in 8 talen. Zo gaan de werkzaamheden op onze bouwplaatsen onverminderd door, echter wel met inachtneming van de volgende belangrijkste maatregelen:

 • Externe bezoekers: bezoeken van externen worden zoveel mogelijk beperkt. Alleen wanneer het strikt noodzakelijk is zijn externe bezoekers toegestaan. Dit gebeurt altijd in overleg met de uitvoerder en het crisisteam.

 • Mondkapje: het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen die onze bouwplaatsen kort en minder dan twee uur bezoeken. Bijvoorbeeld voor leveranciers. VORM verstrekt de mondkapjes op de bouwplaatsen.
 • Coronascreening middels app: onze eigen medewerkers en de medewerkers van onze bouwpartners, die werkzaamheden verrichten voor of een bezoek brengen aan een bouwplaats van VORM en langer dan twee uur aanwezig zijn, worden verplicht zich via een webapplicatie te laten screenen op corona. De coronascreening vindt dagelijks plaats bij binnenkomst op de bouwplaats; bij ‘groen licht’ heeft men toestemming om de bouwplaats te betreden. Bij ‘rood licht’ is er sprake van een verhoogde kans besmet te zijn met het coronavirus en dient men zich te laten testen via de GGD, of via de coronateststraat van VORM waarbij je binnen 24 uur de uitslag ontvangt. 

 • Leveranciers mogen bouwkeet niet betreden: leveranciers worden gevraagd onze bouwkeet niet te betreden en leveringen buiten af te handelen. Het digitaal aftekenen van digitale pakbonnen heeft onze voorkeur. Papieren pakbonnen kunnen buiten in de hiervoor bestemde bakjes worden ingeleverd en – na het aftekenen door een VORM-medewerker – uit dezelfde bak weer worden meegenomen. Zo verminderen we fysiek contact tussen leveranciers en onze medewerkers.

 • Video opnames/ fotografie: het maken van foto’s of video opnames op de bouwplaatsen van VORM is niet toegestaan. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Wij doen er alles aan om hen te beschermen en te zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat ook externe bezoekers die filmopnames maken geen toestemming hebben om de bouwplaats of bouwkeet van VORM te betreden.

 • Stafbezetting: op onze bouwplaatsen worden daar waar mogelijk de medewerkers opgesplitst in twee teams die nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwplaats. Vindt er in shift A ondanks de maatregelen een besmetting plaats, dan wordt de bouw gecontinueerd door shift B.

 • Beveiliging: de bouwplaatsen worden (daar waar mogelijk) voorzien van een ‘coronawacht’ (beveiligers) die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd. Dit doen wij om de gezondheid van alle aanwezigen op de bouwplaats te waarborgen. Instructies en aanwijzingen van de bouwplaatsleiding en beveiliging dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

 • Schaft/ pauzes: pauzes van productiemedewerkers vinden plaats in shifts, zodat men niet dicht op elkaar staat/zit. tijdens de pauzes dient voldoende afstand te worden bewaard tot elkaar (één stoel/persoon per tafel). Indien dit niet mogelijk is, maakt men gebruik van andere ruimtes. Waar nodig en mogelijk wordt extra schaftruimte gecreëerd en worden schermen geplaatst. Ter verduidelijking wordt 1,5 meter op de vloer zichtbaar gemaakt. 

 • Passeren met helm: medewerkers moeten vermijden dat zij elkaar op minder dan 1,5 meter passeren. Hiervoor worden logistieke en/of praktische maatregelen getroffen. Zo voorzien wij onze medewerkers van helmen met gelaatsmasker en passeerschermen. Passeren gebeurt altijd ruggelings. Het contact tussen uitvoerder en bouwplaats medewerkers dient zoveel als mogelijk telefonisch plaats te vinden.

 • Samenwerken op minder dan 1,5 meter: werkzaamheden die door regelgeving of om technische redenen door twee (en maximaal drie) medewerkers uitgevoerd moet worden, waarbij de afstand minder dan 1,5 meter is, zijn enkel toegestaan voor medewerkers die altijd met elkaar samenwerken (om wisselende contacten te vermijden). Tijdens deze werkzaamheden wordt de helm met gelaatsmasker gedragen.

 • Griepverschijnselen: medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis. Uitvoerders controleren hierop. Een medewerker waarvan één gezinslid koorts heeft blijft ook thuis. Deze maatregel geldt ook voor ZZP-ers.

 • Auto: VORM medewerkers reizen alleen in een auto naar de bouwplaats. Met twee personen reizen is enkel toegestaan indien er een plastic scherm geplaatst is tussen de voorstoel en de achterbank, waarmee maximaal twee personen (één chauffeur en één bijrijder) van elkaar worden gescheiden. Deze maatregel is ook van kracht voor alle onderaannemers van VORM.

 • Toegang ontzeggen: als men zich niet aan de regels houdt, dan heeft de bouwplaatsleiding de bevoegdheid om de medewerkers per direct van de bouwplaats te verwijderen en toegang te ontzeggen.

De bovenstaande maatregelen zijn tot nader bericht van kracht. VORM ziet streng toe op het naleven van deze maatregelen en gemaakte afspraken. Zo kunnen we de kans op besmetting verkleinen en de ouderen en zwakkeren onder ons zo goed mogelijk beschermen. 

Heb je vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen VORM of stuur ons een e-mail.

We gaan dit samen doen, waarvoor grote dank. Let op elkaar!