VORM wil 100% zeker terug naar 49% minder CO2
15 maart 2019

VORM wil 100% zeker terug naar 49% minder CO2

49% minder CO2 in 2030: dat moeten we in Nederland realiseren als we willen voldoen aan de Nederlandse Klimaatwet, afgeleid van het Klimaatakkoord in Parijs. Is het dan niet gek dat niet alle bedrijven zich standaard aan die doelstelling committeren? VORM vindt van wel! VORM wil het doel van 49% écht halen. Daarom heeft VORM zich in 2018 aangesloten bij de Club van 49, een initiatief van SmartTrackers. Dit zijn bedrijven die serieuze stappen willen zetten, die elkaar willen helpen, ondersteunen en inspireren.

 Alle leden van de Club van 49 zetten substantiële stappen om hun CO2-footprint met 49% te verminderen. Hierbij focussen we op maatregelen die vooral verspilling tegengaan. Dit zijn doorgaans onderbelichte maatregelen, die flinke besparingen opleveren. Onlangs organiseerde de Club van 49 een bijeenkomst bij VORM Materieel over de CO2 prestatieladder. Hier stond het nieuwe gebouw van VORM Materieel centraal. De eerste Klimaatneutrale werkomgeving van VORM. ‘Je moet als team willen uitstralen dat je duurzaamheid belangrijk vindt, dat je eigen organisatie daar ook in mee gaat én in gelooft,’ aldus Daan van der Vorm, Directeur Eigenaar.  

VORM Materieel als voorbeeld

Onlangs heeft VORM de verwarmingsinstallatie van VORM Materieel in Papendrecht vervangen door een elektrische warmtepomp en hete luchtblazers. De aardgasaansluiting is hiermee komen te vervallen en er zijn 420 zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze panelen leveren jaarlijks 103.000 kWh op. Dit is voldoende om het pand van de benodigde energie te voorzien. Hiermee is VORM Materieel gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Ook beschikt VORM Materieel inmiddels over een materialenpaspoort van Madaster, wat een optimaal inzicht biedt in de circulariteit van het gebouw.

Energieneutraal is de toekomst

VORM participeert in innovatieve oplossingen om de CO2 reductie van 49% te realiseren. Zo investeert VORM in de scale-up PHYSEE,  om het opwekken van energie met in glas geïntegreerde zonnecellen te realiseren. ‘Deze zonnecellen zijn de toekomst. We gaan daarom meer zonnepanelen aanschaffen voor onze kantoren en werkplaatsen, met voldoende capaciteit om die energieneutraal te laten draaien. Dit is de toekomst!’, vertelt Erwin Boon, Innovator bij VORM.

Het Klimaatbeleid

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikassen in 2030 dan in 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt afspraken met andere partijen. Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is de uitstoot van broeikasgassen verminderen. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.