Materieel

Het MVO- en duurzaamheidsbeleid

In 2019 heeft VORM zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de VN en neemt het ook daarin eigen verantwoordelijkheid. De SDGs zijn een vervolg op de millenniumdoelen van 2000 en gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. “Onze duurzaamheidsdoelen werden vooral projectmatig behaald en misten een grote lijn. De SDGs hangen er nu als kapstok boven. We willen klimaat- en energiedoelen concreet uitwerken om tot positieve resultaten te komen. Een project als Sluishuis – dat volledig gasloos is – wordt hier nu aan gekoppeld,” zegt Norbert Schotte, innovatiemanager bij VORM. Hij legt uit op welke manier VORM zich committeert aan de Sustainable Development Goals van de VN. Uit de mondiale ontwikkelingsagenda van de VN zijn 6 van de 17 SDGs gefilterd. Doelen waaraan VORM een positieve bijdrage kan leveren of waarmee VORM zich kan onderscheiden in projecten, producten en diensten binnen eigen expertises en mogelijkheden.

Investeren met maatschappelijke impact 

De bouw- en ontwikkelingssector heeft een aandeel van 40% in de uitstoot van CO2. Je kunt dat negeren en gewoon doen wat je deed, óf je erkent je invloed en neemt je maatschappelijke verantwoordelijkheid als bouwer/ontwikkelaar. Wij sluiten onze ogen niet voor de grondstoffenschaarste en voor het tekort aan betaalbare woningen. Je kunt niet alles op politiek afschuiven; wat kunnen wij zelf bijdragen? Het is het erkennen van maatschappelijke problemen en daar waar je kunt, help je.

Wat doe je praktisch aan een wereldwijd probleem? 

China en Amerika staan nummer 1 en 2 als het gaat om CO2-uitstoot. Als de betonindustrie een land zou zijn, zou het op plaats 3 staan. Dat heeft te maken met de energie die het vraagt om te produceren. Een praktische oplossing zou een hybride gebouw zijn: naast beton veel hout gebruiken. Hout is als bouwmateriaal het meest duurzaam vanwege een lange levenscyclus: na eventueel demonteren kun je het net zolang verwerken tot het uiteindelijk als houtsnippers wordt gebruikt. Er komt pas CO2 vrij bij verbranden van hout, eerder niet.

Prioriteit van VORM 

De klimaatambities uit Parijs betekenen dat het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd. De SDGs doen in Nederland en in de vastgoedsector meer en meer hun intrede. Pensioenfondsen en beleggers geven aan dat het door hen geïnvesteerde kapitaal boven gemiddeld duurzaam moet presteren en daarnaast een positieve bijdrage moet leveren aan de SDGs. Met name in de steeds verdergaande verstedelijking in ons land.

We zijn er nog niet

Ons MVO- en duurzaamheidsbeleid was toe aan een flinke update. We zijn er druk mee bezig, maar zijn er nog niet. VORM is een organisatie geweest die veel doet op het gebied van MVO en duurzaamheid, maar geen overkoepelend verhaal had. We hebben dus wel de ingrediënten, maar niet het recept. Aan ons de schone taak om een goed recept te maken.

Bouwkeet-BOLD
Logo Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen