Parktorens vogelvlucht
Inschrijfformulier Verkoop

 
Met het invullen van dit inschrijfformulier, schrijf je je in voor één van de woningen in De Parktorens te Haarlem. Wij vragen je vriendelijk dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Toelichting op het inschrijfformulier:
  • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als je met je partner koopt, dien je ook samen met je partner het inschrijfformulier in te vullen;
  • Wanneer je vragen hebt over dit inschrijfformulier, dan kun je contact opnemen met één van de verkoopspecialisten van De Parktorens: Bas van Beusekom, via tel. 06-22503566 of Eric van Oversteeg via tel. 06-53418275.
  • De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als VORM Ontwikkeling B.V. verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen;
De in dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door ons gevoerde administratie en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Pagina: vorige 1 2 3 4 volgende