SoZa
Participatietraject

Participatietraject

Met de gemeentelijke ‘Handreiking communicatie particuliere bouwinitiatieven’ heeft ontwikkelaar een intensief traject van communicatie en participatie opgezet voor ‘AnnA’, de herontwikkeling van het gebouw van SOZAWE aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag. Daarbij koos de ontwikkelaar ervoor om de burgerparticipatie vorm en inhoud te geven door hen te raadplegen. Dus een plan voorleggen, vragen wat men ervan vindt, en hiermee aan de slag gaan om het plan verder te verbeteren. Daarnaast zijn er in plangroepen verschillende thema’s met elkaar dieper verkend en uitgewerkt. 
Hieronder vind je de verslagen van de gehouden bijeenkomsten en plangroepen, waaraan het gehouden webinar is toegevoegd als afsluiting van het participatietraject. 

Hiermee is de participatie niet afgesloten!

Voor het vervolg zal een klankborgroep worden ingericht met belanghebbenden waaraan voortgang van het project wordt getoond en voor bepaalde zaken, zoals inrichting van voorzieningen, kan worden meegedacht.

  • Home
  • Participatietraject

Participatieverslag naar aanleiding van webinar

Naar aanleiding van de webinar op 15 mei 2020 is dit participatieverslag geschreven. Dit is een verslag van een webinar en beantwoording van de vragen die Het Wijkberaad heeft gesteld. Het Wijkberaad is de belangrijkste wijkvereniging uit de wijk Bezuidenhout in Den Haag.

Downloads
1. Participatieverslag

 

Virtuele Publieksbijeenkomst 21 april 2020

Op dinsdag 21 april 2020 zijn onder leiding van presentator Job Boot de aangepaste plannen voor de ontwikkeling van AnnA, de vernieuwing van het noordelijk deel van het Stationsgebied Den Haag Laan van NOI, gepresenteerd. Ruim 200 kijkers volgden een interactieve presentatie waarin de planaanpassingen werden toegelicht en vragen van het online publiek werden beantwoord door het AnnA-team: John Monden (VORM) en Richard Koek (Rijnboutt). Je kunt de virtuele presentatie hieronder terugkijken of op YouTube.

Downloads
1. Stedenbouwkundig model van Rijnboutt
2. Plantoelichting voor het Webinar
3. Uitnodiging Webinar
4. Participatieverslag 2018-2019 (108 MB)

 

 

AnnA voorziet in een levendig woon- en werkgebied met zo’n 1.200 woningen, met kantoren en met voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Om er 3.500 mensen te laten wonen en werken, komen er gebouwen met hoogtes tot 75 meter en twee torens van 100-125 meter.

De plannen geven invulling aan de gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI van de gemeente Den Haag, die hier een deel van de Haagse woningbehoefte wil realiseren en de internationale ICT-Security Campus wil creëren. Het stedenbouwkundig ontwerp laat nieuwe verbindingen met de omliggende wijken zien, veel groen en 3.500 m2 extra openbare ruimte, hoogwaardig ingericht voor verblijf en ontmoeting.

 

 

Informatiebijeenkomst 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni 2019 was er een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van de plangroep over het schetsontwerp voor AnnA.

Aan de bijeenkomst namen 110 bewoners uit Bezuidenhout en Voorburg deel. Hieronder vindt u de presentaties die zijn gehouden. Download hier het verslag met de vragen en antwoorden over de presentaties.

Downloads
1. Stedenbouw en Landschap
2. Verkeer, Parkeren en Mobiliteit
3. Wonen, Werken en Voorzieningen
4. Verslag informatiebijeenkomst 12 juni

 

 

Verslag informatiebijeenkomsten

Aan de informatiebijeenkomsten over het schetsontwerp voor AnnA namen zo’n 280 mensen deel uit Bezuidenhout en Voorburg Noord.

De deelnemers konden hun vragen, ideeën en reacties bespreken met medewerkers van de ontwikkelaar, en stedenbouwkundig bureau Rijnboutt. De gemeente Den Haag was aanwezig voor informatie over de gebiedsagenda Laan van NOI en voor vragen over de procedure en de bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast waren ook medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg aanwezig om te horen wat inwoners uit Voorburg Noord belangrijk vinden.

Het verslag informeert de deelnemers over de vragen en opmerkingen van de deelnemers aan de bijeenkomsten. Waar mogelijk worden in dit verslag al enkele antwoorden gegeven op de vragen van de deelnemers. Voor het overige vindt behandeling en beantwoording van de vragen en opmerkingen plaats in de bijeenkomsten van de plangroep. De plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente gaat aan de slag met de reacties en zoekt naar de best haalbare inpassing. De plangroep kwam bijeen op 13 mei, 22 mei en 4 juni. Er hadden zich 58 mensen voor de plangroep opgegeven. De uitkomsten van het overleg in de plangroep zijn gedeeld op een publieksbijeenkomst op 12 juni, om 19.30 uur in SOZA, Anna van Hannoverstraat 4 in Den Haag.
De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.

Downloads
1. Concept verslag informatiebijeenkomsten
2. Bijlage bij verslag
3. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 1 (pag. 1-10)
4. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 2 (pag. 11-16)
5. Panelen informatiebijeenkomst AnnA deel 3 (pag. 16-21)

 

Plangroep gestart

Op maandag 13 mei is de plangroep AnnA gestart, ondertussen is dit ook al afgerond. Je kan hier de verslagen downloaden.

Op maandag 13 mei is de plangroep AnnA van start gegaan. Meer dan veertig bewoners en belangstellenden gingen in drie werkgroepen met de ontwikkelaar, de stedenbouwkundigen en medewerkers van de gemeenten in gesprek over vragen, kritiek en ideeën. Elke werkgroep kwam tot een top vijf van onderwerpen die zij wil behandelen. In de komende weken worden die onderwerpen verder uitgediept.

Downloads
Aantekeningen plangroep Anna #1
Programma plangroep Anna #1

Aantekeningen plangroep Anna #2
Bijlage 1: Programma plangroep #2
Bijlage 2a: Stroomschema CID
Bijlage 2b: Participatie tijdlijn CID
Bijlage 3: Zon en wind
Bijlage 4: Programma

Aantekeningen Plangroep Anna #3
Bijlage 1: Programma plangroep #3
Bijlage 2: LR
Bijlage 3: Programma LR
Bijlage 4: Presentatie SoZa Verkeer
Bijlage 5: Project SZW De Context