VORM 2050_Platvorm 2050_Header

VORM 2050: 20% betaalbaarder, 50% sneller én duurzaam

De komende jaren zet VORM zich in om de vastgoedsector nieuwe energie in te blazen. Samen met partners die dit avontuur met ons aan willen gaan. Want wij zien mogelijkheden om onze sector te hervormen als het gaat om betaalbaar wonen. Door het hele ontwikkel- en bouwproces op de schop te gooien, overbodige schakels eruit te halen en slim te organiseren. Ons doel: de productie van betaalbare en duurzame woningen naar een nu nog ondenkbaar niveau tillen.


De tijd is rijp

De woningmarkt in de steden zit op slot met als gevolg dat circa 50% van onze bevolking geen kans op een nieuwe woning maakt. Jongeren stellen hierdoor hun volwassen leven uit, partners die willen scheiden kunnen dat niet met alle gevolgen van dien en belangrijke beroepsgroepen die in de stad werken, kunnen er niet wonen. En dat laatste zorgt weer voor grote mobiliteits- en ruimtelijke vraagstukken door de toegenomen reisdruk van en naar de steden. Tel daar de overbelaste arbeidsmarkt in onze sector, de extreem hoge grondstofkosten en de stikstofproblematiek bij op en je hebt een uitdagende cocktail die transformatie afdwingt.

100.000 woningen per jaar

Al 100 jaar hebben kopers en huurders in alle doelgroepen (vanaf betaalbaar tot duur) het mogelijk gemaakt dat VORM succesvol is. Zij zijn de bron voor de trots op ons vak. Nu de schaarste aan betaalbare huizen veel te groot wordt, willen wij ons extra inzetten door de komende 30 jaar (vandaar VORM 2050) een belangrijke bijdrage te leveren aan betaalbare en duurzame woningen. We werken ernaar toe om met VORM 2050 elk jaar 5.000 betaalbare woningen op te leveren, met een mogelijkheid om over een paar jaar op te schalen naar 15.000 woningen per jaar. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat, wanneer de hele keten perfect zou samenwerken en zou handelen in het belang van betaalbaar en duurzaam wonen, we met elkaar met gemak 100.000 woningen per jaar aankunnen, waarvan 70.000 betaalbaar.

We stellen ons businessmodel ter discussie

Bij ontwerp, ontwikkeling, engineering, voorbereiding en realisatie van een project van 100 tot 400 appartementen zijn in het huidige proces, naast de ontwikkelaar en de bouwer, minimaal 100 andere partijen betrokken. Partijen die allemaal aan dit proces moeten verdienen. Er is geen sector waar dit houdbaar is! Daarom stellen we het ontwikkel- en bouwproces en daarmee ons eigen businessmodel ter discussie. We gaan het aantal partijen per project terugbrengen naar maximaal 15 tijdens de uitvoering en maximaal 5 tijdens de ontwerpfase en engineering. Daarmee verwachten we dat in 2030 de huidige rollen van ontwikkelaars, bouwers, architecten en adviseurs niet meer nodig zijn. Voor de bouw van betaalbare woningen worden deze anders ingevuld. Ze krijgen een nieuwe betekenis.

Minder bouwkosten in de helft van de tijd

Parametrisch ontwerpen* biedt ons deze mogelijkheid. Hiermee werken we plannen in de helft van de tijd uit en ontwerpen we de best mogelijke appartementengebouwen met appartementen voor alle doelgroepen: sociaal, middeldure huur, middeldure koop (samen minimaal 70%) en vrije sector huur en koop. Het rekenmodel vervangt het grootste deel van het huidige ontwikkel- en ontwerpproces wat een kostenreductie van minimaal 75% oplevert in vergelijking met de huidige aanpak. De doorlooptijdverkorting is minimaal 50% en kan oplopen tot 80% als we er samen met gemeenten in slagen de proceduretijd van omgevingsvergunningen te verkorten naar 2 weken beoordeling en 6 weken inspraak. Deze versnelling wordt mogelijk gemaakt door de rekenkundige modellen. De ruimtelijke aspecten kunnen separaat en in een eerder proces beoordeeld worden.

* Bij parametrisch ontwerpen wordt automatisch een ontwerp gegenereerd op basis van ingevoerde parameters, bestaande data en relaties tussen onderdelen.

VORM lanceert Platvorm 2050

Platvorm 2050: Datingsite voor de bouw

We starten met bovengenoemde technologie op Platvorm 2050. Dit platform wordt de virtuele plek waar vernieuwende partijen in de ontwikkel- en bouwketen elkaar ontmoeten. Je zou het kunnen zien als een ‘datingsite’ voor makers van betaalbare woningen en de leveranciers en makers van producten en onderdelen. In dit transparante platform zijn alle onderdelen van een appartementengebouw gekoppeld aan bestaande producten van leveranciers of onderaannemers. Partijen bepalen zelf hoe transparant ze willen zijn. Uiteindelijk zijn alle producten voorzien van prijzen, belangrijke technische data en beschikbaarheid in levertijden. Des te transparanter, des te beter het platform functioneert. De perfecte datingservice tussen het gewenste gebouw en de producten. Des te beter de match, des te beter voor de bewoner én voor de leverancier.

Van grof naar fijn

Alles wat we doen gebeurt binnen de stedenbouwkundige, planologische en financiële randvoorwaarden aangevuld met de ideeën van stedenbouwkundigen, creatieve architecten en (duurzaamheids)adviseurs. Tijdens het verwerven van tenders volgens de normale gang van zaken, rekenen we de consequenties van keuzes en accenten door in dit ‘Platvorm 2050’. Hierbij werken we van grof naar fijn. Vanuit de eerste hoofdopzet van het gebouw passend binnen de randvoorwaarden naar de keuzes die hierna moeten worden gemaakt. Kies je bijvoorbeeld voor maximaal rendement of energie of circulair of GBO of kosten of opbrengsten of de kwaliteit van de bezonning of oriëntatie. Het model rekent je keuzes door. In ons huidige ontwikkel- en bouwproces is dit vaak een traject van 12 maanden, als je dat al redt. De verwachting is dat dit met Platvorm 2050 slechts 3 of 4 maal een week tijd vraagt.
 

Transparante samenwerking

Uiteraard vraagt deze manier van werken van alle betrokken partijen een bereidheid tot transparante samenwerking en een gezamenlijke focus op betaalbare en duurzame woningbouw. Resultaat van dit proces is namelijk dat we gaan samenstellen. Nu wordt in 80% van de gevallen alles op maat ontworpen, ge-enginered en gemaakt. Met Platvorm 2050 worden standaard elementen op de bouw in elkaar gezet als legoblokken. De productie vindt plaats in een geconditioneerde ruimte zonder belemmerende weersomstandigheden of lange afstanden of hoogteverschillen op de bouwplaats. Hierdoor wordt het aantal effectieve productie-uren bijna verdubbeld, het bouwproces een stuk veiliger en aantrekkelijk voor mensen die het werken in de bouw nu niet kunnen of niet zien zitten. Het op deze manier assembleren vermindert ook nog eens nagenoeg alle verpakkingen en veel reisbewegingen.
 

Vergroten bezettingsgraad en continuïteit toeleveranciers

Naar verwachting gaat Platvorm 2050 bijdragen aan de bezettingsgraad en daarmee de continuïteit van alle deelnemende toeleveranciers. Het kan de offerte en engineeringskosten met 75% verlagen wat uiteindelijk leidt tot het optimaal inzetten van de bestaande productiecapaciteit van de BV Nederland. Wat – met behoud van gezonde marges – moet leiden tot minimaal 10% tot 20% kostenreductie.

Op zoek naar dates!

Wij zoeken medestanders die onze droom van betaalbare woningen voor Nederland onderschrijven. Die net als wij willen doen en met elkaar willen ontwikkelen. Partijen die de gedachte achter Platvorm 2050 snappen en daar ook een toekomst in zien. Wij gaan gewoon starten en vragen op voorhand van niemand een kostenreductie. We laten deze beoogde manier van werken ontstaan omdat we uit ervaring met onze 6D conceptwoningen weten dat gezamenlijk optimaliseren zijn vruchten afwerpt.

Heb je zelf interesse of weet je een partij die hier zeker aan deel moet nemen?
Laat het ons weten. Per e-mail of bel 010 - 642 1300 (en vraag naar John de Geus).