Duurzaam museumhotel in voormalig Altrechtpand Lange Nieuwstraat en uitbreiding nijntje museum
28 september 2020

Duurzaam museumhotel in voormalig Altrechtpand Lange Nieuwstraat en uitbreiding nijntje museum

Landelijke projectontwikkelaar en bouwer VORM - de nieuwe eigenaar van het voormalig Altrechtpand in de Lange Nieuwstraat - heeft bij de gemeente Utrecht een voorstel ingediend voor de realisatie van een Museumhotel. In de historische binnentuin kan het Centraal Museum het nijntje museum uitbreiden. In de bouwenvelop staan onder andere afspraken over het ontwerp van de nieuwbouw voor het hotel en de nieuwbouw voor de uitbreiding van het museum, de onderbouwing van het hotelconcept en de herinrichting van het binnenterrein.

In de zuidelijke binnenstad heeft zorginstelling Altrecht voor geestelijke gezondheidszorg een deel van haar functies afgestoten, waaronder het monumentale pand aan de Lange Nieuwstraat en de bijbehorende historische binnentuin. VORM heeft een ambitieus plan. Christiaan Groeneweg, Hoofd transformaties bij VORM vertelt: “het wordt een uniek concept. We transformeren hierbij het monumentale pand met behoud van alle monumentale structuren en vervangen het gebouw naast de historische binnentuin voor nieuwbouw. Beiden panden samen maken een bijzonder hotelconcept mogelijk: een Museumhotel met 84 kamers.” Het Museumhotel is een samenwerking tussen hotelexploitant Prem Group en het Centraal Museum. Het hotelconcept bestaat onder andere uit themakamers van ‘Utrechtse iconen’, zoals bijvoorbeeld Rietveld en de Stijl. Daarnaast is er ruimte voor (wisselende) exposities in het hotel en in samenwerking met het Centraal Museum worden evenementen georganiseerd en diverse arrangementen aangeboden.  

Uitbreiding nijntje museum

Het Centraal Museum kan met nieuwbouw in de binnentuin het nijntje museum uitbreiden. Dit is nodig, omdat de bezoekersaantallen van het nijntje museum al sinds de opening in 2016 alle verwachtingen overtreffen. Door de uitbreiding kunnen jaarlijks meer mensen het museum bezoeken. Ook kan het museum op professionelere wijze voorzien in aanvullende faciliteiten zoals garderobe, toiletten, een bezoekerscafé en een volwaardige theaterzaal.

Duurzaamheid en circulariteit

De transformatie van het bestaande pand sluit aan op de doelstellingen van VORM op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. “Het maximaal behouden van het monument, haar materialen en originele structuren is de meest pure vorm van circulariteit”, vertelt Groeneweg. “De staat van het achterliggende gebouw is daarentegen buitengewoon slecht door vele jaren verwaarlozing. Tevens is het pand meermaals gekraakt, waardoor vroegtijdige sloop helaas onvermijdelijk is”, vult hij aan. Maar zelfs dan zijn er diverse mogelijkheden om materialen her te gebruiken, zoals de dakpannen die tijdens de sloop geconserveerd worden en vervolgens hergebruikt bij het in ere herstellen van de uit het zicht verdwenen dakconstructie van het monument. De nieuwbouw wordt grotendeels in hout (CLT) en met een demontabel gevelplan gerealiseerd.

Om het gebouw volledig elektrisch van energie en warmte te voorzien, is een warmtepompinstallatie ontworpen. De installatie kan zowel in warmte als koeling voorzien. Tevens wordt deze onder het dak van de nieuwbouw weggewerkt, om eventueel geluidsoverlast te voorkomen. Met deze transformatie wordt het monument in ere hersteld en door de combinatie met nieuwbouw kan het zonder ingrijpende aanpassingen worden verduurzaamd, voor nu en de toekomst.

Inspraak

De concept-bouwenvelop is digitaal in te zien op www.utrecht.nl/museumhotel, en fysiek in het Stadskantoor (Stadsplateau 1). Reageren op de concept-bouwenvelop is mogelijk van 28 september tot 26 oktober 2020. De gemeente neemt de reacties mee bij het vaststellen van de bouwenvelop. Na vaststelling stelt de gemeente voor het hotel een nieuw bestemmingsplan op. Voor de uitbreiding van het nijntje museum is een omgevingsvergunning voldoende. Hier is wel een uitgebreide procedure nodig, omdat het om een rijksmonument gaat en de rijksdienst voor cultureel erfgoed hierover moet adviseren.