Bouw van iconisch Sluishuis gestart
16 januari 2019

Bouw van iconisch Sluishuis gestart

De eerste voorbereidingen voor de bouw van Sluishuis zijn gestart! VORM en BESIX RED ontwikkelen en bouwen tot 2022 op het water van het IJ het nu al meest besproken nieuwe woongebouw van Amsterdam. Niet alleen door het ontwerp van klimatologisch vernieuwer Bjarke Ingels (BIG Architects), maar ook door de omvang en energievoorziening van het gebouw zelf, wordt Sluishuis het nieuwe icoon van Amsterdam. Met deze ontwikkeling zoekt de populaire wijk IJburg duidelijk de verbinding met het centrum van de stad.


Om te zorgen voor een constructie die deze massieve ontwikkeling kan dragen, worden er op dit moment 770 betonpalen met een totaalgewicht van 7.203 ton geheid, tot maar liefst 21 meter beneden NAP. Normaliter zouden er 288 vrachtwagenritten nodig zijn om al dit materiaal te vervoeren. Daarom is uit oogpunt van duurzaamheid gekozen voor de aanvoer via de waterweg met slechts 30 vaarbewegingen. Ook na de heiwerkzaamheden worden nagenoeg alle materialen en het materieel dat nodig is voor de bouw van deze kolos over het water aangevoerd.


Sluishuis. Icoon op het IJ 

Sluishuis is een uniek carré-vormig woonproject van 40.000 m 2 , volledig gericht op het leven op en aan het water. Alle 441 (middenhuur- en koop-) appartementen in het gebouw kijken uit op het water. Binnen de carré met oplopende bebouwing, ontstaat een prachtige binnenhaven, waar bewoners en bezoekers hun bootjes kunnen aanleggen. Aan de buitenzijde worden kavels voorwoonboten ontwikkeld. In en bij het gebouw is ook ruimte voor onder meer winkels, horeca, een scenic walk en een vogeleiland.


Met de ontwikkeling van Het Sluishuis realiseren VORM en BESIX RED een ultra-duurzaam gebouw, dat meebeweegt met de veranderende tijd, het klimaat en nieuwe inzichten op het gebied van energievoorziening. Vandaar dat er is gekozen voor een flexibele constructie. Het gebouw kan straks zelf voor genoeg energie zorgen om de eigen bewoners te voorzien van warmte en elektriciteit.


Het hypermoderne Sluishuis is een ontwikkeling van BESIX RED, VORM, BIG Architects en Barcodes Architects, gericht op het leven aan het water. Binnenkort volgt een nieuwe update van de bouw van dit ambitieuze woonproject.