Het Manifest van VORM werpt zijn vruchten af & bereikt minister Ollongren
5 februari 2021

Het Manifest van VORM werpt zijn vruchten af & bereikt minister Ollongren

Cobouw, TROUW en NRC schreven er al over. Inmiddels heeft het Minister Ollongren bereikt: het Manifest van VORM - "een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland".

In december deden wij een oproep aan de politiek om, voorbij de belangen van de bouwindustrie, te zorgen voor rekenmethodieken die het gebruik van biobased materialen bevorderen. Inmiddels hebben ruim 230 bedrijven ons Manifest ondertekend. Norbert Schotte, Manager Innovatie & duurzaamheid bij VORM vertelt aan de hand van de handreiking van de Minister: "Vandaag is een mooie stap in de richting naar een eerlijke waardering van de producten van de toekomst: biobased. Ik ben blij dat de minister dit ook inziet. Het moet echter niet bij praten blijven, maar de rekenmethodiek moet ook daadwerkelijk worden aangepast. Pas dan kunnen we tevreden zijn met onze oproep.."

Ruben Zonnevijlle, Programmamanager bij Dutch Green Building Council (DGBC) was betrokken bij de totstandkoming van het Manifest. Waarom sloten zij zich hierbij aan en hoe zien zij de toekomst? Wij stelden Ruben én Norbert enkele vragen. Een mooie afsluiting van de Week van de Circulaire economie van 2021.

Ruben Zonnevijlle: “Wij vinden het een goed initiatief op het juiste moment. Waar we ons bij aansluiten. In het manifest komen enkele actuele ontwikkelingen samen. De groter wordende nadruk op het willen toepassen van biobased materialen in de bouw vanuit enkele koplopers en bewegingen vanuit de markt zoals o.a. de City Deal. Maar daarnaast ook de roep om de MPG (de methodiek om een gebouw te beoordelen op duurzaam materiaalgebruik) meer als toepassingscriterium te gebruiken, naast energie. Zodat er niet langer alleen wordt gekeken naar de energieprestatie van een gebouw, maar ook de milieuprestatie. Dit is duidelijk een initiatief vanuit marktpartijen: ontwikkelaars, bouwers en architecten, en inmiddels ook vanuit bijvoorbeeld ingenieurs- bureaus.”

Ruben, welke rol voorzien jullie voor VORM als het gaat om de toepassing van biobased materialen?

Ruben Zonnevijlle: “VORM kan als ontwikkelende bouwer de keuze maken voor bepaalde technieken, innovaties en oplossingen. Zoals je kijkt naar modulaire oplossingen (circulaire oplossingen voor de langere termijn), duurzame energiesystemen of andere installatieconcepten, kan je ook voor je bouwconcept en materialen keuzes maken. Dergelijke keuzes van partijen als VORM kunnen een push geven om bijvoorbeeld biobased toepassingen verder te ontwikkelen: richting leveranciers en producenten, maar ook in samenwerking met architect, constructeur en uiteindelijk je klanten.”

Welke trends verwachten jullie de komende jaren als het gaat om circulair bouwen?

Ruben Zonnevijlle: “Zoals dit artikel een aanleiding is, verwacht ik niet anders dat de toepassing van biobased materialen een nadrukkelijke rol (of aandeel) heeft in de duurzamere bouwopgave. Maar ik zie zelf bijvoorbeeld nog een grote witte vlek op het vlak van de installaties en circulariteit. Daar is op vele vlakken nog een slag te slaan: beginnend met informatie (inzicht in milieu-impact van installaties, bijv. via EPD’s en LCA’s in de MPG). In BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 hebben we hier ook een extra credit voor opgenomen.”

“En ik zie hierbij ook de link tussen energie en circulariteit, mogelijk via één integrale CO-benadering (whole life carbon). Sowieso de transparantie en toegankelijkheid van informatie rondom circulariteit zal verder gaan. De manifest discussie helpt daarbij: de vraag wordt gesteld wat je nu met een MPG wilt, en wat nu duurzaam is, en hoe je dus circulaire doelstellingen meetbaar kan maken, kan vertalen naar onze klimaatdoelstellingen. Voor een nieuw gebouw, maar hopelijk ook voor bestaande gebouwen of kleinere (renovatie)projecten.”

Norbert Schotte: “De mooiste trend die ik zie is het groeiende bewustzijn binnen en rondom de sector voor circulair en biobased bouwen. Beleggers, banken, politiek, bouwers, architecten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, you name it. Het bewustzijn is er. De stribbelende achterhoede zal mee moeten of ze worden vervangen door nieuwe marktpartijen. Vergelijk ook eens de tenders die nu worden ingediend met de projecten die in realisatie zijn op dit gebied. Dat is een verschil van dag en nacht. Urban mining, biobased bouwen en demontabel ontwerpen zullen de komende jaren op steeds grotere schaal worden toegepast.”

Norbert, zijn biobased toepassingen noodzakelijk in de bouwopgave?

Norbert Schotte: “Dat is evident. Willen wij binnen het Parijsakkoord van 1,5 C blijven, hebben we tot 2050 een CObudget van 104 M ton CO2, waar we als Nederlandse bouweconomie binnen moeten blijven (studie NIBE). Zelfs als we 4% CO2 reductie per jaar bereiken, zijn we binnen 6 jaar door ons budget heen. We gaan het dus niet redden met incrementele verbeteringen, maar zullen rigoureuzer moeten zijn en écht een omslag durven te maken naar een sector die grootschalig biobased bouwmaterialen toepast en stopt met lineair denken en doen.”

Hebben jullie nog een tip die je de gehele sector mee wil geven?

Ruben Zonnevijlle: “Laten we kijken hoe we elkaar nog meer op kunnen zoeken. Misschien is dat nu wel makkelijker dan ooit, doordat we de reistijd kunnen beperken en een Teams-meeting binnen 1 minuut is opgezet.”

Norbert Schotte: “De bereidheid tot verduurzamen is ontzettend breed in en rondom de markt. Ook in de politiek zijn er genoeg mensen die deze verduurzaming willen stimuleren. Laat je niet ontmoedigen door stribbelende achterblijvers, maar trek je op aan koplopers.”