VORM lanceert BuurtBoost: bouwen aan duurzame steden en gemeenschappen
18 mei 2020

VORM lanceert BuurtBoost: bouwen aan duurzame steden en gemeenschappen

Samen met V8 Architects en Karres en Brands lanceert VORM ‘BuurtBoost’. Een wijkgerichte aanpak ter verbetering van de leefbaarheid van kwetsbare stadswijken in vooral grote steden. Om te voorzien in een groeiende behoefte aan betaalbare (huur)woningen in de G5. Door wijken te verdichten, verdunnen, verkleuren én verduurzamen: het opwaarderen van stadswijken.

Een duurzame leefomgeving waar bewoners gelukkig wonen, dat is waar BuurtBoost voor staat. Naast de bewoners, staan beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende woningen met stip op één. Voorwaarde is dat bewoners hun huis als thuis ervaren en in deze gebieden prettig, gezond en veilig kunnen wonen, nu en in de toekomst. Met Buurtboost wil VORM een bijdrage leveren aan het bouwen van duurzame steden en gemeenschappen. Samen met gemeenten, woningcorporaties, lokale partners en vooral ook bewoners. 

Software het doel, hardware het middel

Nederlandse steden kennen een enorme stedelijke verdichtingsopgave. Niet alleen op nieuwe plekken in de stad worden woningen toegevoegd, ook in bestaande stadswijken. Er zijn echter veel monotome wijken waar het ontbreekt aan variatie in functies, doelgroepen en ruimten. Vaak wijken die grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Deze wijken scoren laag op de Leefbaarometer: een indicator voor de leefbaarheid in wijken. Deze indicator is gebaseerd op de kwaliteit van woningen, de fysieke omgeving, voorzieningen, veiligheid en bewoners in een wijk. De eerste drie zien we als hardware, de laatste twee als software. Aan software voegen we ‘organisatie’ toe, hetgeen betrekking heeft op de toekomstvisie voor de wijk. Software is het doel, hardware het middel.

Het opwaarderen van stadswijken

BuurtBoost staat voor het opwaarderen van stadswijken. Ingrepen op de hardware die verbetering van de software faciliteren, geven wijken een impuls. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners maken we voor elke wijk een aanpak op maat. We verdichten of verdunnen wijken door het toevoegen of schrappen van woningen. We verkleuren wijken door een nieuwe mix van doelgroepen en functies. We verduurzamen wijken door de renovatie van bestaand vastgoed en het opwaarderen van de buitenruimte. Zo creëren we een prettige leefomgeving waar bewoners comfortabel en gelukkig wonen, nu en in de toekomst.

Geïnteresseerd?

Vraag de brochure aan via de website: buurtboost.nl of neem direct contact met ons op. We lichten BuurtBoost met enthousiasme verder toe!