VORM straft bouwvakkers op gepaste wijze na wangedrag bouwplaats
15 mei 2019

VORM straft bouwvakkers op gepaste wijze na wangedrag bouwplaats

We werken veilig of we werken niet, toch?

Drie bouwvakkers gingen onlangs zeer gevaarlijk te werk bij het hijsen van een betonplaat op een bouwplaats in Amsterdam en zijn hiervoor op gepaste wijze gestraft. De timmerlieden en een kraanmachinist zijn in dienst bij onderaannemers die VORM inhuurt. Het gedrag van de heren is levensgevaarlijk en onacceptabel, toch besloot VORM hen niet weg te sturen van de bouwplaats. “Wegsturen is niet de oplossing, wij hebben de oplossing gezocht in het realiseren van een gedragsverandering. De beelden van vanochtend stelde mij zeer teleur, mede gezien de vele inspanningen die wij dagelijks doen om de bouw veilig te houden” – stelt Daan van der Vorm, Directeur eigenaar van VORM.

Onlangs doken een aantal filmpjes op waarin de gevaarlijke capriolen van de bouwvakkers en hijskraanmachinist goed zichtbaar zijn. Direct nadat het incident plaatsvond is besloten niet te kiezen voor de weg van de minste weerstand, “want daar leren de heren niets van” zegt Van der Vorm. “We zijn met hen in gesprek gegaan over de onveilige werksituatie die zij hebben gecreëerd voor zichzelf en anderen. De heren zijn zich kapot geschrokken en realiseren zich nu dat zij speelden met levens.” De bouwvakkers zijn daarom verplicht tot het volgen van een veiligheidsopleiding en het uitvoeren van een taakstraf.


Gedragsverandering noodzakelijk

In de bouw gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor werknemers en bezoekers, die noodzakelijk zijn omdat er nog jaarlijks veel te veel doden vallen in de bouwsector. Om men te doordringen van deze risico’s en hun eigen invloed hierop is gedragsverandering noodzakelijk. Daarom koos VORM ervoor om met de taakstraf van de drie heren een voorbeeld te stellen voor alle bouwplaatsmedewerkers. De taakstraf behelst dat de drie heren onbezoldigd – dus in hun eigen tijd – andere medewerkers op de bouwplaats gaan aanspreken op onveilige werksituaties.

Veiligheidsdagen

Wederom is gebleken dat de bouw de gevaarlijkste sector is om in te werken, met opnieuw twintig dodelijke ongevallen in 2018. VORM is zich terdege bewust van de gevaren in de bouw en wil voor iedereen een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren. Zo organiseert VORM sinds 2017 de zogenaamde Veiligheidsdagen. Drie dagen waarop alle eigen werkplaatsmedewerkers, maar ook die van haar partners en onderaannemers, worden bijgeschoold op het gebied van veilig werken. Van der VORM: “Wij voelen ons verantwoordelijk voor de levens van alle werklieden op onze bouwplaatsen, want we willen uiteraard dat iedereen veilig thuis komt, elke dag weer.”

We werken veilig of we werken niet 

 

Foto: impressiefoto van VORM Veiligheidsdagen 2018