Collectief Amsterdam

Project status: In voorbereiding

Collectief Binckhorst

Collectief Binckhorst

Je eigen huis ontwerpen op de Binckhorst samen met VORM Collectief!
De Binckhorst is stoer, creatief, divers én volop in ontwikkeling.  VORM Collectief is geselecteerd voor een woningbouwprijsvraag en wil het creatieve, stoere en diverse imago van de Binckhorst de kern maken van dit project. Daarom willen we u als toekomstige woningbezitter de vrijheid geven in het bedenken van uw eigen woning. Samen met VORM Collectief en de andere kopers bent u mede-opdrachtgever van dit plan. Hoe we dat doen en welke uitgangspunten we hanteren leest u hieronder. Wilt u meedenken over uw toekomstige woning of meer informatie hoe we te werk gaan, kom dan naar onze woonworkshop!
 
De woonworkshop vindt plaats op woensdagsavond 26 september aanstaande van 19.00 - 21.30 in de Binckhorst. Het programma en de locatie volgt na aanmelding. Aanmelden voor de woonworkshop kan via het interesseformulier. Bezoekers van de woonworkshop krijgen een voorrangspositie in het verdere proces!


Locatie: De Binckhorst
De Binckhorst verkleurt van een bedrijventerrein naar een creatief en stoer hoogstedelijk woon- en werkmilieu door de ontwikkeling van onder andere 5.000+ woningen. Belangrijk in deze ontwikkeling is het wooncomfort en de levendigheid rondom de havens en op straat. De eerste hotspots zijn er al gevestigd met Café Capriole en Glaswerk aan de Fokker haven en  Kompaan en Mamma Kelly bij de Binck Haven. Winkels en voorzieningen in de plint dragen bij aan de verdere levendigheid op straatniveau. Langs de Trekvliet komt het Waterfrontpark waardoor een groene hoogwaardige leefomgeving tot stand komt. En de Binckhorstlaan wordt omgedoopt tot Binckhorst Avenue met eerste klas stedelijke allure.
De Binckhorst ligt dicht op het stadscentrum, met de fiets bent u binnen tien minuten op het plein. De nieuwe HOV-verbinding, de ligging dichtbij meerdere intercitystations en Rotterdamse baan maken de Binckhorst perfect bereikbaar voor langere afstand. 
 
Het project
Samen met u ontwikkelen we een woonblok met een gigantische collectieve daktuin. Hoe het woonblok er uit komt te zien, hoe groot uw woning is wat de indeling hier van is bepaalt u zelf! Wij bieden een basis waarbinnen iedereen zijn of haar woning horizontaal en verticaal kan uitbreiden. Woningen zijn beschikbaar aan het collectieve park, met uitzicht over de stad, of juist over het water.
 
Duurzaamheid
Hoe duurzaam wilt u uw woning hebben? De woningen zijn standaard zeer duurzaam. Ze zijn gasloos, hebben zonnepanelen, vangen het regenwater op en lopen hiermee ver voor op de landelijke regelgeving. Met extra zonnepanelen kunt u de woning energie neutraal of zelfs nul-op-de-meter maken. Dit zorgt voor een comfortabele woning, een lage energierekening en draagt natuurlijk bij aan een wereld voor toekomstige generaties!

Proces van mede-opdrachtgeverschap met VORM Collectief
Dit project wordt ontwikkeld in mede-opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de toekomstige bewoners inspraak hebben in het ontwerp van het project en zelf hun eigen woning samenstellen.

Dit proces begint met de woonworkshop. Hierin worden ieders wensen en interesses besproken en de eerste grote lijnen van de planvorming bepaald. Deze wensen worden ingezet als uitgangspunt om de het project te winnen. Eind 2018 horen wij of we de prijsvraag gewonnen hebben. Direct daarna zal VORM Collectief u betrekken of u daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Alle interesseerde potentiële woningkopers doorlopen het 30 dagen-stappenplan van VORM Collectief. In deze 30 dagen wordt u bij de hand genomen door diverse adviseurs, van eerste schets tot aan ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst. Op deze manier wordt het ook echt uw woning, want u ontwerpt zelf mee! Bijkomende zaken als de vergunningsaanvraag regelt VORM Collectief, zodat u volledig kunt focussen op uw eigen woning. De beoogde startbouw is begin 2020 en zal naar verwachting 2,5 jaar duren.
 
Voor meer informatie zie de filmpjes onder de link ‘VORM Collectief’ en onze website http://collectief.vorm.nl/

Aanvullende informatie
Het betreft een nog niet verworven positie in de Binckhorst. Eind 2018 weten we of VORM met jou aan de slag kan om dit project een realiteit te maken. De input tijdens de woonworkshop helpt hierbij om de kans te vergroten dat je zelf je eigen woning kan ontwerpen en bouwen met VORM Collectief.
  
Interesse?
Vul het interesseformulier in en u wordt automatisch op de hoogte gehouden over de verdere ontwikkelingen van het plan.

Locatie Collectief Binckhorst