OPTOPPING

Facturatie

VORM hecht veel waarde aan een duurzame toekomst waarbij minder papierverbruik essentieel is. Digitale facturatie sluit daar naadloos op aan. Om jouw factuur zo efficiënt mogelijk te verwerken ontvangen wij jouw factuur graag digitaal en in PDF-format. Vervolgens wordt de factuur elektronisch gecontroleerd en goedgekeurd zodat een tijdige betaling kan volgen. Om dit proces goed te laten verlopen vragen we jou ervoor zorg te dragen dat de factuur voldoet aan een aantal voorwaarden.

Factuurvereisten

 • Facturen die per post worden verzonden, worden niet verwerkt.
 • Vermeld op de factuur de juiste tenaamstelling zoals wordt vermeld op de opdrachtbon.
 • Vermeld op de factuur ons vestigingsadres, n.l. Schiehaven 13, 3024 EC ROTTERDAM.
 • Per factuur mag slechts één bestelling of opdrachtbon worden gefactureerd.
 • In geval van project gerelateerde kosten vermeld je duidelijk (voor zover van toepassing):
  • Ons projectnummer, naam van het project en de plaats van uitvoering waarop uw factuur betrekking heeft;
  • Ons contractnummer of nummer van de opdrachtbon;
  • Als er sprake is van onderaanneming in de zin van de Wet Keten Aansprakelijkheid, de omvang van de bruto loonsom opnemen in het gefactureerde bedrag, gebaseerd op vooraf overeengekomen afspraken ten aanzien van de loonsom en afdracht verplichtingen.
  • In het geval u de BTW verlegd, dien je dit duidelijk op de factuur te vermelden, inclusief ons BTW-nummer.
 • In geval van niet project gerelateerde / algemene kosten:
  • Het nummer van de opdrachtbon;
  • Als je niet beschikt over een opdrachtbon, vragen we jou de omschrijving zo duidelijk mogelijk te formuleren en de naam van de besteller te vermelden.

Voor een snelle afhandeling is vereist

 • Tenzij anders is overeengekomen moeten alle facturen voorzien zijn van een ondertekende opdrachtbon. Zonder toevoeging van een opdrachtbon kan de factuur niet in behandeling worden genomen. 
 • Factuur met bijlagen moeten in 1 PDF-bestand worden aangeleverd, waarbij de factuur op de eerste pagina staat. Het PDF-bestand mag maximaal 1 factuur bevatten.
 • Factuur moet worden aangeleverd per e-mail naar het juiste e-mailadres: factuur@vorm.nl.
 • Om tijdig te kunnen betalen moeten (indien van toepassing) de WKA-documenten in ons bestand up-to-date zijn.

Let hierbij op het volgende

 • Wij accepteren enkel digitale facturen. De facturen hoeven niet nog eens separaat per post te worden verstuurd.
 • Alleen facturen (dus geen herinneringen en andere correspondentie) naar één van de digitale facturatie e-mailadressen sturen.
 • Betalingsherinneringen en aanmaningen dienen naar dit e-mailadres verstuurd te worden o.v.v. de bedrijfsnaam waarvoor de factuur is bestemd.
 • Voor het toesturen van WKA-gegevens dient dit e-mailadres te worden gebruiken.
 • De facturen moeten blijven voldoen aan alle eisen die je gewend bent van VORM. Vergeet dus niet de bonnen bij te voegen.

Vragen?

Facturen die niet voldoen aan de hierboven gestelde eisen, kunnen we niet in behandeling nemen en worden geretourneerd. Stuur bij vragen een e-mailbericht aan onze crediteurenafdeling

Verhuizing

VORM is sinds de zomer van 2020 gevestigd in Rotterdam. Ons nieuwe adres is te vinden op de contactpagina